Renovering av skolen

Kostnadssprekk på rehabilitering av skolen

Publisert av Arne Heimestøl 26.04.2024. Sist oppdatert 26.04.2024.

Omfattende rehabilitering av Hedalen barne- og ungdomsskole er satt i gang. Det er bevilget til sammen 29,1 millioner kr til prosjektet. Nå ser det ut til at det er behov for ytterligere 8,4 millioner kroner, slik at den totale ramma kan bli på 37,5 millioner kroner.

Nettokostnadsramma for kommunen etter momskompensasjon vil være 30 millioner kroner, og da er nettokostnadsøkninga 6,7 millioner kroner. I tillegg må brakkeleie, tilkobling av brakke og leie av lokaler ifbm. bygginga til en kostnad på 0,4 mill. kr belastes drift siden dette ikke er lovlig å belaste investering

Torsdag 2. mai skal kommunestyret behandle denne saken. Administrasjonen har lagt fram saken med to alternative løsninger. Alternativ 1 innebærer en budsjettøkning på 8,4 millioner kroner. Alternativ 2 viser en økning på 7,65 millioner kr.

Forslag til vedtak lyder slik: «Kommunestyret vedtar å droppe rømningsveien fra skytebanen, slik at rammen til rehabiliteringsprosjektet på Hedalen barne- og ungdomsskole økes med 7,65 mill. kr, fra 29,1 mill. kr. til 36,75 mill. kr. Økningen gjøres med låneopptak.»

Noe av det som har skjedd

  1. Prisene på anbudene var til sammen 3,4 mill. kr pluss mva. over beregna kostnad.
  2. Pigging i forbindelse med tele og boring og saging i betong har forstyrra skoledrifta en del. Derfor har kommunen leid teletiner og leid flere brakker og andre lokaler for å skåne elever og lærere.
  3. Da en hadde gravd opp for heis, oppdaga en at nytt toalett i kjeller måtte flyttes for å få kobla til avløp. Dette tok litt tid å tegne om, og førte til mer graving.
  4. Det har kommet til flere kostbare tillegg for elektro etter kontrakten ble underskrevet: ett ekstra fordelingsskap, nye inntakskabler fra trafo, mer kostbar løsning for energistyring av bygget enn forutsatt.
  5. Barnehagen har kommet med flere ønsker for oppgradering etter kommunestyresaken, som helst bør tas med nå, bl.a. nytt toalett, nye dører, nytt lekerom.
  6. Hedalen skytterlag disponerer en skytebane under skolekjøkken og formingsrom. For at denne skal være lovlig å bruke krever brannrådgiver at det må lages en ny rømningsvei. I tillegg til selve rømningsveien i kjelleren, innebærer det også ny trapp utvendig opp fra kjeller og tak over denne. Dette ble en del dyrere enn tidligere beregnet.
  7. Dørautomatikk var ikke prosjektert for et år siden, og kostnaden var mye høyere enn forutsatt.
  8. Endringene har medført en del høyere kostnader til prosjektering. Posten på 15 % for forventa og uforutsatte tillegg i kommunestyresaken i mars 23 var ikke høy nok til å dekke alle disse kostnadene.

Slik vurderer kommunen saken

«Dersom kommunestyret holder fast på opprinnelig ramme og ikke ønsker å øke denne, vil vi måtte droppe noen av de planlagte og ønskede arbeidene, bl.a. behovene i barnehagen, rømningsvei for skytebanen, solskjerming på vinduer, og trolig må vi droppe borebrønnene for energisparing.

Dette er ikke ønskelig, og noen av disse behovene vil komme igjen som behov på vedlikeholdsbudsjettene seinere. Selv med disse reduksjonene vil vi likevel streve med å holde rammen. Rømningsveien for skytebanen er ikke lovpålagt, og kan sløyfes. Dette er vurdert til å utgjøre en besparelse på 0,75 mill. kr. inkl. mva. Men da vil det ikke være lovlig å bruke skytebanen lenger, og den må stenges.»

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...