Norske kroner Foto: Ben Andreas Harding

Kommunens gjeldsrenter vokser

Publisert av Arne Heimestøl 25.04.2024. Sist oppdatert 24.04.2024.

Kommunens totale langsiktige gjeld var ved årsskiftet 240,6 millioner kr. Det er snaut 4 millioner kroner mindre enn ved årsslutt 2022.

Ved utgangen av 4. kvartal var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Lånegjelda per innbygger var ved nyttår 84 855 kr.

Låneavdragene endret seg lite

Kommunen beregner minste tillatte avdrag.

Regnskap 2022Rev. budsjett 2023Regnskap 2023
Avdrag9,803 mill. kr9,763 mill. kr9,436 mill. kr

Renteutgiftene økte med vel 5 millioner kr

Kommunens renteutgifter har økt betydelig fra 2022 til 2023. Ved årsskiftet hadde 61,58 % av langsiktig gjeld flytende rente. Andel fastrentelån var på 38,42 %.

Gjennomsnittlig samla rente i kommunens langsiktige gjeld de siste 12 månedene var på 3,44 %. 

Regnskap 2022Rev. budsjett 2023Regnskap 2023
Renteutgifter7,84 mill. kr11,05 mill. kr12,963 mill. kr

Selv om gjelda minka, økte renteutgiftene altså med vel 5 millioner kroner i 2023.

Innenfor vedtatt måltall

Kommunens totale driftsinntekter var på 399,819 millioner kr i 2023. Kommunestyret har vedtatt at netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene ikke skal være høyere enn 75 %.

Det er to måter å regne ut dette måltallet på. Den første tar kun hensyn til kommunens egen gjeld. Den andre inkluderer kommunens andel av interkommunale selskapers gjeld.

Netto lånegjeld i prosent av totale driftsinntekter

20222023
Sør-Aurdal kommune61 %58 %
Sør-Aurdal kommune inkl. interkommunale selskaper69 %67 %

Store utfordringer i vente

På kommunens disposisjonsfond står det for tiden 47 millioner kroner. Store investeringer er i gang, og noen venter.

Her kan vi nevne ny ungdomsskole i Bagn, barnehage i Bagn eller Reinli, opprusting av Hedalen barne- og ungdomsskole og mulig bygging av brannstasjoner – hvis det siste blir et kommunalt ansvar.

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...