Tingvoll

Sykefraværet har gått ned

Publisert av Arne Heimestøl 21.04.2024. Sist oppdatert 19.04.2024.

I årsmelding og regnskap for 2023 leser vi at sykefraværet i arbeidsplassen Sør-Aurdal kommune har gått ned. I 2022 var dette fraværet på 10,3 %. I 2023 hadde det kommet ned på 9,3 %.

Det var 286 årsverk i kommunen vår i 2023.

Totalt sykefravær i 2023

Egenmeldt fravær av mulige dagsverk1,4 %
Legemeldt fravær av mulige dagsverk7,9 %
Totalt sykefravær 9,3 %
Totalt sykefravær for kvinner10,4 %
Totalt sykefravær for menn5,3 %

Ifølge Statistisk sentralbyrå var det legemeldte sykefraværet i norske kommuner i gjennomsnitt 7,7 % i 2023.

I 2023 var 81 % av de ansatte i kommunen vår kvinner. 19 % var menn. 53 % av kvinnelig ansatte var deltidsansatte. Tilsvarende tall for mannlige ansatte var 39 %.

Totalt sykefravær i sektorene

Sektor20222023
Sentraladministrasjonen9,54 %7,50 %
Oppvekst og kultur8,28 %7,99 %
Helse og omsorg12,04 %11,25 %
Plan og teknisk3,98 %2,71 %

HR-sjefen kommenterer

Hva har Sør-Aurdal kommune spart på redusert sykefravær fra 2023 til 2023? Dette spørsmålet har vi stilt til HR-sjef Berit Dokkebakke Navrud. Her gjengir vi svaret vi har fått i e-post:

«Det er ikke et enkelt svar på spørsmålet ditt om hvor mye kommunen kan spare ved en reduksjon i sykefraværet på 1 %.  Den direkte kostnaden ved ett sykefraværstilfelle vil variere og er avhengig av flere faktorer; inkludert økonomiske, sosiale og helsemessige faktorer. 

HR-sjef Berit Dokkebakke Navrud Foto: Privat
HR-sjef Berit Dokkebakke Navrud
Foto: privat

Her er noen av faktorene:

  • om fraværet er innenfor eller utenfor arbeidsgiverperioden (dvs. om sykepenger refunderes av NAV)
  • om det settes inn vikar for den som er syk eller ikke (det blir ikke alltid gjort da det kommer an på type stilling).
  • hvilken årslønn en eventuell vikar har
  • produktivitetstap på grunn av fravær, behovet for å ansette vikarer eller omdisponere arbeidsoppgaver til andre ansatte, samt eventuelle administrative kostnader knyttet til håndtering av sykefravær
  • sykefravær kan også ha sosiale konsekvenser, både for den syke arbeidstakeren og deres kolleger. Det kan føre til økt arbeidsbelastning for andre ansatte og skape utfordringer i arbeidsmiljøet.
  • å investere i forebyggende tiltak for å redusere sykefraværet kan også være kostbart, men det kan bidra til å redusere både direkte og indirekte kostnader på lang sikt. Dette kan inkludere tiltak som helsefremmende programmer, tilrettelegging av arbeidsplassen og tilbud om helsetjenester

Samlet sett kan kostnaden ved sykefravær være betydelig for både arbeidsgivere og samfunnet som helhet, og det er derfor viktig å jobbe med forebygging og håndtering av sykefravær på en effektiv måte.

Det er flere som har utarbeidet beregningsmodeller for hva sykefravær koster, men disse er generelle, og vil ikke nødvendigvis gi et riktig bilde.»

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...