Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

Publisert av Arne Heimestøl 17.04.2024. Sist oppdatert 16.04.2024.

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ble avsluttet med et netto negativt driftsresultat på 233 750 kroner.

Kommunens regnskap er avsluttet med et merforbruk på 1,4 millioner.

Slik framkommer merforbruket

Årets budsjettavvik
Merforbruk i drift–9 000 000 kr
Merinntekt frie disponible inntekter9 500 000 kr
Innsparing netto finans2 200 000 kr
Bruk/avsetning bundne fond–4 100 000 kr
Sum merforbruk–1 400 000 kr

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...