Bildet er sammensatt av ett fra rapporten og et privat bilde.

Ny skredfareutredning og analyse av skredhendelse ved Spangrud boligfelt

Publisert av Arne Heimestøl 11.04.2024. Sist oppdatert 10.04.2024.

På oppdrag for NVE har Skred AS utført en vurdering av Spangrud boligfelt i Bagn, Sør-Aurdal kommune, samt en analyse av skredhendelsen som gikk der under ekstremværet Hans i august 2023.

Fra sammendraget av rapporten:

«Utredningen av skredfare viser at den årlige sannsynligheten for skred i kartleggingsområdet er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000. Jord- og flomskred er skredtypen som i størst grad utgjør skredfare, men stedvis er steinsprang, snøskred og sørpeskred også aktuelle skredtyper.

Ved dagens skogforhold har kun noen få bygninger som antas å være i sikkerhetsklasse S2 skredfare større enn 1/1000 enten på bygningen eller tett inntil. For en situasjon uten skog øker imidlertid skredfaren betydelig, og store deler av boligfeltet får årlig sannsynlighet for skred større enn 1/1000.»

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...