Sør-Aurdalsheimen

Politiske møter må bruke alternative lokaler

Publisert av Arne Heimestøl 06.04.2024. Sist oppdatert 06.04.2024.

Fram til sommeren 2024 bruker Sør-Aurdal ungdomsskole kommunestyresalen som ett av sine midlertidige undervisningslokaler. Samtlige politiske møter som skulle ha vært avviklet her, blir derfor flyttet.

Formannskapet bruker møterommet i 3. etasje på Tingvoll. Kommunestyremøtene blir flyttet til festsalen på Sør-Aurdalsheimen.

Åpne møter uten videooverføring

– Det vil være mulig å følge møtene fysisk så langt det er plass til besøkende. Som en følge av relokalisering vil det ikke bli overført videostreaming av møtene i denne perioden grunnet tekniske forhold, skriver kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen i e-post til Hedalen.no.

Ekstraordinært møte utsatt

Torsdag 11. april kl. 14.00 var det satt opp ekstraordinært kommunestyremøte. Her skulle det bli bestemt hvor SAUS skal ha sin undervisning i perioden fram til nybygg eller restaurert skolebygg er på plass.

Dette møtet er utsatt. Fungerende ordfører, Ståle Borgersen (H), opplyser at administrasjonen trenger mer tid til å utrede saken.

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...