Foto: Marit Thobiassen Strande

Vi står sammen om ny skolestruktur – for fremtidens arbeidsliv YTRING 

Publisert av Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet, Hans Kristian Enge (Ap), nestleder hovedutvalg for utdanning, Joakim Ekseth (H), leder i hovedutvalg for utdanning og Iver Erling Støen, regionleder LO i Innlandet 04.04.2024. Sist oppdatert 03.04.2024.

I Innlandet melder bedrifter tilbake til oss om stor mangel på arbeidskraft og kompetanse. Aller størst er mangelen innenfor yrkesfag og fagutdanning innen helse og omsorg. Det er våre barn i videregående skole som er framtida og som må fylle disse jobbene. 

I dag er ikke skolestrukturen i Innlandet rustet for framtida. Faktisk hadde man styrt mot at omtrent hver tredje pult sto ledig, på tvers av skoler og regioner, om politikerne ikke hadde tatt grep nå. 

For oss er ikke antall skoler eller hvor skolen ligger i dag det viktigste. Det viktigste er at det nå tas grep for at alle regioner og helheten i skoletilbudet er best mulig rigget for fremtiden. For elevenes-, næringslivets- og Innlandets fremtid.  

Det skal være gode muligheter for Martin (15) og Nora (15) å ta utdanningen som arbeidslivet etterspør, uansett om de bor i Tolga eller i Skjåk. 

Tilsvarende skal det gå an å få tak i kvalifisert arbeidskraft uavhengig av om bedriften eller sykehjemmet ligger i Valdres eller Kongsvinger.  

I dag er det ikke slik. 6 av 10 bedrifter i Innlandet melder om et udekket kompetansebehov, ifølge NHOs kompetansebarometer. Det trenges flere ingeniører og folk med fagkompetanse innen tekniske fag. Det blir viktig for å gjennomføre det grønne skiftet og nå ambisjonene i Innlandsporteføljen: 40 milliarder kroner i økt verdiskaping i Innlandet, mer enn doble eksporten og skape 10 000 nye grønne arbeidsplasser. 

Skal man fortsatt ha et godt skoletilbud i tiden fremover, som sikrer forutsigbarhet for at bedriftene får kompetansen de behøver, trenger vi et fleksibelt utdanningssystem i hele Innlandet.  

Det kan for eksempel bety å ta fagbrev mens du er i bedrift. Slik kan skolen også bli mer praktisk og variert – og sikre motivasjon og gjennomføring. Eller det kan bety nettskole, hvor man også sikrer et sosialt fellesskap.  

Samtidig er man også nødt til å stramme inn dagens tilbud. Nå utdannes for mange elever til en kompetanse arbeidslivet ikke etterspør, og for mange faller fra før de kommer seg ut i arbeidslivet. Utdanningstilbudet må derfor rigges slik at barna våre får seg en utdanning samfunnet har behov for – hvor de opplever mestringsfølelse og motivasjon. 

Den jobben skal vi gjøre i fellesskap. For Innlands-samfunnet og barna våre sitt beste.

Les også..

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Barnedåp

Søndag 21. juli ble Lucas Leander Nerbye døpt i Hedalen ...
Bua på Aspholtbogsetra

Gå med oss onsdag 24. juliBEKJENTGJØRELSE 

Turmål: Fosstopp og Aspholtbogsetra Gåturen starter fra Bogbrua kl. 18.00. ...
Styrtregn

Mye nedbør

Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt svært kraftige regnbyger i ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...