Pål Lukashaugen

Telenor bygger 5G

Publisert av Arne Heimestøl 25.03.2024. Sist oppdatert 19.03.2024.

Pål Lukashaugen, prosjektleder dekning i Telenor, opplyser at selskapet er godt i gang med 5G-oppgradering i Sør-Aurdal.

I Hedalen har to basestasjoner allerede fått 5G. Det gjelder masta helt sør i Hedalen og masta på Søbekkseter.

Oransje farge viser god 5G-dekning. Kartet er basert på teoretiske beregninger og avvik kan forekomme.

Videre utbygging

Sommeren 2024 får basestasjonene på Skartjernskollen, Begna, Garthus og Nes i Ådal 5G, mens det er en pågående prosess om oppgradering av hytte og mast i Vestbygda i Hedalen. Planen Telenor har nå, er å ferdigstille denne basestasjonen i 2025.

Har dere noen løsning på dekningsproblemene som tidligere er meldt nord i Hedalen?

– Vi har tidligere sett på løsningsforslag med ny mast i området. Per i dag dessverre ikke besluttet. Dersom kommunen ønsker å vurdere et samarbeidsprosjekt, kan dette være en mulighet. Ved fiberfremføring til innbyggere kan eksempelvis tale på wifi brukes innendørs, sier Lukashaugen.

Sikkert nett?

Vinterstormene for to år siden gjorde store skader på mobilnettet i Hedalen og Begnadalen. Hvilke tiltak gjør dere for å forebygge ny nedetid?

– Generelt har vi to måter å få frem samband til basestasjonene – fiber eller radiolinje (krever fri sikt). Begge løsningene har sine styrker og ulemper. Eksempelvis vil fiber være utsatt for graveskader, trær som faller over fiber eller ras som tar fiberen, mens radiolinje kan være utsatt av ekstremt med nedbør (snø eller regn). Begge løsningene er naturligvis avhengig av kraft. I forhold til doble fremføringer av samband til en mast er dette i hovedsak gjennom forsterket ekomprosjekt fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Lukashaugen forteller at masta på Skartjernskollen fortsatt er planlagt med radiolinje fra Hallom. Fiber er framført til Stupulmyra ca. 400 m fra masta.

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...