SAUS. Foto: Arne Heimestøl

Skal rette opp lovbrot – bryt eige reglementLEIAREN 

Publisert av Arne Heimestøl 23.03.2024. Sist oppdatert 22.03.2024.

Ordførar Marit Hougsrud har kalla kommunestyret inn til ekstraordinært møte torsdag 11. april. I dette møtet skal dei folkevalde truleg ta stilling til kvar Sør-Aurdal ungdomsskole skal halde til – fram til nytt eller reparert skolebygg er på plass.

SAUS har nytta dei gamle skolelokala til Begnadalen barneskole etter at «Hans» førte til omfattande flaumskadar på ungdomsskolen i Bagn. Måndag 12. mars kunngjorde Sør-Aurdal kommune stenging av Begnadalen skole.

Dagen etter opplyste kommunedirektøren at kommunen hadde motteke eit brannteknisk notat frå SOS Brannconsult, og vi fekk vite at det var med omsyn til branntryggleik at bygningsmassen var stengd.

Det spesielle no er at saksdokumenta til møtet 11. april, ikkje vert publiserte før måndagen før kommunestyremøtet.

Vi siterer frå reglementsheftet kommunestyret har vedteke:

«Innkalling til ordinære møter i kommunale organer skal følge kommunelovens § 11-3. Innkallingen til ordinære møter skal inneholde møtetidspunkt, møtested, sakliste og saksinnstillinger. Møteinnkallingen legges ut på politikerportalen og kommunens hjemmeside. I tillegg sendes e post med informasjon om at sakene ligger ute, denne sendes medlemmer og de første aktuelle varamedlemmer (i forhold til det enkelte partis representasjon i organet). Saksdokumenter skal utsendes minst 7 dager før møtet skal finne sted.»

Etter vårt syn gjorde kommunen ein tabbe då SAUS vart flytta til skolelokale i Begnadalen som viste seg å ha alvorlege manglar – manglar som hadde vore der i lang tid.

Vi har ikkje råd til fleire feil. No må alle som ynskjer det, få tid til å setje seg inn i saka som kjem frå kommunedirektøren. Det gjeld ikkje minst elevar, føresette og tilsette som skal leve med ei skoleløysing som venteleg kjem til å vare i minst to år til.

Dei folkevalde må òg få tid til å ta imot innspel og til å samarbeide om å finne løysingar som både tek omsyn til dei som er råka – men også andre tenestetilbod og dei økonomiske rammevilkåra kommunen har.

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...