Nordre-Lokalet

Nordre Hedalen forsamlingshus (Lokalet)

Publisert av Arne Heimestøl 17.03.2024. Sist oppdatert 15.03.2024.

Forsamlingslokalet ved Nerby i Hedalen eies i dag av Hedalen ungdomslag. Det blir brukt til ungdomslagets aktiviteter, men har også flere leietakere. Blant annet blir det benyttet til samlinger på åremålsdager, minnesamvær, kurs, konserter og møter av ulike slag. Det var først i 1969 ungdomslaget ble eier av Lokalet.

Drift

Geir Øverby og Bodil Øyhus Pihl forteller:

«Det er kostbart å drifte et hus som Lokalet; forsikring, vedlikehold av elektrisk anlegg og installasjoner, brannvarslingsutstyr, oppvarming og øvrig strømforbruk.

Mange lagshus tilknyttet Noregs Ungdomslag i det ganske land står tomme og kalde. Hedalen ungdomslag er heldige som har klart å opprettholde den nødvendige aktiviteten med inntektsgivende arrangement.

For å lykkes er det en forutsetning å ha med seg lagspillere som kan bidra med smått og stort i teatergruppa, frivillige til å stille som vakter på serveringsarrangement, og et engasjert og aktivt styre. Men mest av alt er det bygdefolkets oppslutning og vilje til å betale for inngangsbilletten, legge igjen penger for servering, betale «husmedlemsskap» og delta på dugnader, som gjør Lokalet mulig.

Geir Øverby er kontaktperson for Lokalet ved ønske om leie. Leieprisen for hele Lokalet er kr 1500,- per arrangement. Det er også mulighet for å leie utstyr som stoler og bord.»

Historikk

A/S Hedalen forsamlingshus ble konstituert i møte på Nerby i Hedalen 9. juni 1908. En komité vedtok å innby til aksjetegning. Hver aksje lød på 10 kr, og 9. juni var det tegnet aksjer for 1770 kr. Formålet var oppføring av Hedalens forsamlingshus.

«§1 Aktieselskapet «Hedalens forsamlingshus» er et uansvarlig aktieselskap, hvis formaal er oppførelse av et forsamlingshus paa et centralt sted i Hedalen til avholdelse av offentlige møter, til sammenkomster av belærende eller underholdende art og til fremme av god forstaaelse og samhold mellom bygdens indvaanere.»

Bygdas foregangsmann, Ole Nerby, ga fri grunn til huset. Byggearbeidene ble satt bort til Ole Dokkehaug og Halvor E. Lia for 3 100 kroner. Forsamlingslokalet ble tatt i bruk i 1909.

Nordre Hedalen forsamlingshus
Foto: Rustebakke / Digitalt museum

Lokalet var den gang det vi i dag kjenner som «salen», inngangspartiet var der vi nå har stol-lager. Her var det en trapp opp til galleriet, og under galleriet var det to rom, henholdsvis kjøkken og «veslesalen».

Aksjeselskapet stod ved lag fram til 1969. Fram til dette året oppfordret Oddvar Amundsplass aksjeeiere til å gi sine aksjer til ungdomslaget. Det bidro godt til at Hedalen ungdomslag fra og med 1969 overtok eierskapet.

Oppgraderinger av forsamlingslokalet

  • I 1927 ble Lokalet utbygd med scene etter nesten fire års inntjening i form av basarer og teaterinntekter, dugnad og pengeutlegg på kr 2333,11.
  • I 1935 ble det gjennomført en ombygging. Kjøkkenet ble flyttet til kjellerrommet under scena. Det gamle kjøkkenet ble garderobe. Veslesalen ble slått sammen med storsalen.
  • I 1955 fikk ungdomslaget fullmakt til å foreta nødvendige reparasjoner av Lokalet mot nye andeler i forsamlingshuset.

Bruk av forsamlingshuset før 1969

Lokalet ble brukt til blant annet dansefester, ungdomsmøter, avholdsmøter, religiøse møter, politiske foredrag, belærende foredrag, basarer, korøvelser, konserter, kurs, skolelokale for arbeidsskolen i Sør-Aurdal, barnesanglag og sykurs.

Kokkeskole (ca. 1925) på Lokalet. Kari Aspholt bak til høyre. Gunnhild Fossholm bak til venstre.
Arbeidsskole ca. 1935

Sentralskolen tar over for ei stund

Geir og Bodil forteller:

«Etter at sentralskolen ble innviet i 1969, ble det stille på Lokalet. Ungdomslagets aktiviteter ble flyttet til bygdas nye storstue. De etter hvert så tradisjonsbundne teaterforestillingene, hver 4. dag jul og 17. mai, ble spilt fra scena i gymsalen. Riktignok, selve premieren på «17. mai-spillet» ble avholdt 17. mai kun annethvert år da bruk av sentralskolen og måter å feire nasjonaldagen på skulle tilfredsstille flere interesser i bygda.

I første halvdel av 80-tallet ble det av sentrale ungdomslagsmedlemmer løftet frem ideen om å restaurere og ta i bruk Nordre Lokalet til lagets aktiviteter.

Lokalet ble gjenåpnet 5. april 1986. Over 200 personer fikk traktert med potetsalat, spekemat, kaffe og kaker og diverse underholdning. De fremmøte kunne feire ferdigstillelse av et omfattende arbeid, blant annet støpt kjeller med toaletter, og nybygd inngangsparti, handicaptoalett og kjøkken på sørsida av Lokalet. I sin helhet ble Lokalet påkostet kr 550 974,94. Inntektskildene var pengegaver, teaterinntekter og dugnadsarbeid.

I 1992 ble det gamle kjøkkenet fjernet i rommet under scena, og teatergruppa kunne glede seg over eget sminkerom!»

Opprusting i 2006

I 2006 ble det gjennomført et større restaureringsprosjekt på Lokalet. Det gamle golvet ble fjerna. Nytt dekke ble støpt, og det ble lagt klikkparkett.

Tak og vegger ble luta og bleika. Listverk ble pussa og malt. Dugnadsinnsatsen var omfattende, og prosjektet kostet 130 000 kr. Støtte på 80 000 kr fra lag, bedrifter og privatpersoner kom godt med.

Løs Leca
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Hovedsalen etter oppsjaininga
Foto: Håvard Sukke

Forbedringsprosjekt i 2013

Dette året ble det gjennomført et større opprustingsprosjekt. Forsamlingshuset fikk blant annet nytt inngangsparti, oppgradert kjøkken og handicaptoalett.

Mange dugnadstimer ble lagt ned, og det ble påkostet kr 310 000,-. Midler til prosjektet ble blant annet samlet inn via Hedalen.no. Ungdomslaget mottok kr 250 000,- i pengegaver fra bedrifter og private.

Nytt og gammelt på kjøkkenet. Ny oppvaskmaskin på plass.
Kjellernedgangen og ny plass til kjøleskapet
Veslesalen med nytt golv
Fra arbeidet med nytt inngangsparti

Fasadeendring 2018–2020

Bodil og Geir forteller:

«Behov for bedre adkomst for bevegelseshemmede og ønske om å enklere å kunne komme til med ulike rigger og utstyr ved arrangement var motivasjonen for å realisere fasadeendring nordover, slik arkitekt hadde tegnet det for oss noen år tidligere.

Lokalet ble malt utvendig. Det ble støpt markterrasse og innsatt dobbelfløyet terrassedør. Terrassen fikk overbygg, og hele takets nordside fikk ny takdekke.

Endelig kunne Ungdomslaget ønske velkommen inn.  Renoveringen kostet laget i underkant av en halv million kroner.»

Nordre-Lokalet
Nordre-Lokalet
Foto: Privat

Lokalet i dag og fremover

Geir og Bodil forteller:

«Vinteren 2011/2012 og fremover hadde Hedalen ungdomslag en arbeidsprosess sammen med tre øvrige lag i bygda for å se på om sambruk av Lokalet kunne bli felles glede og fremtid.

Fellesnevner for lagene var at alle hadde behov for bedre og mer fremtidsrettet oppbevaring av utstyr og rekvisitter.

Lånt plass i eksempelvis private stabbur, låver og hus var fellesnevner, og kunne Lokalet med noen tilpasninger huse aktiviteten til oss alle?  

Ved hjelp av arkitekt Jon Haug fikk ungdomslaget utarbeidet tegninger med ekstra møterom og lagerrom, og det ble søkt om midler fra både den ene og den andre stiftelsen.

Å bli prioritert med tilstrekkelig store pengesummer som realiserer muligheten utbygging, er ikke lett. Ungdomslaget har derfor spart på teaterinntekter og salgsinntekter ved arrangement.

Det som ikke går til strøm, forsikring, brannvarslingsanlegg m.m., det settes på «bok» for Lokalet!»


Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...