Illustrasjonsbilde lånt av Finnmark fylkeskommune

Rydd unna tomme skolepulter – her kommer et kvalitetsløftYTRING 

Publisert av Joakim Ekseth (H), Hans Kristian Enge (Ap) og Johannes Wahl Gran (MDG) 16.03.2024. Sist oppdatert 15.03.2024.

Arbeidslivet er i stor endring. Teknologien utvikler seg raskt, det fødes færre barn og vi blir færre hoder og hender til å løse store oppgaver. Næringsliv og kommuner i Innlandet sliter allerede med å få tak i den kompetansen de trenger. 

For oss politikere med ansvar for videregående skoler i Innlandet, er det viktig å tilrettelegge for god kvalitet for elevene våre. Bare da får vi utdannet hodene og hendene vi trenger for fremtida. 

Da må utdanningstilbudet tilpasses nettopp det. Et godt skoletilbud er en lovfestet rett hver enkelt elev har, som vi har ansvaret for. Skoletilbud er også distriktspolitikk, men i ytterste konsekvens mener vi elevens rettigheter til et godt utdanningstilbud er avgjørende viktig.  

I dag er tilbudet i Innlandets videregående skoler for bredt. 2000 pulter som står tomme og det lyses ut linjer det ikke blir noe av på grunn av for få søkere. Vi har 23 videregående skoler i Innlandet og alle regioner har ledige plasser. 

Analyser viser både at situasjonen med tomme pulter forverres uten vesentlige tiltak, og vi gjør elever en bjørnetjeneste ved å igangsette tilbud med marginalt antall søkere. Det er ikke bærekraftig og det sikrer ikke god kvalitet på tilbudet for fremtiden. Vi mener det er uansvarlig å ikke agere politisk på tallenes tale.

Nettopp derfor skal vi få en ny skolestruktur i fylket vårt. En struktur som ser på helheten. Som sikrer at vi utdanner ungdommen vår til yrkene samfunnet etterspør. Som sikrer en helhet, bredde og kvalitet i utdanningstilbudet i Innlandet. 

Hver region er unik. Vi mener derfor den nye skolestrukturen må ta utgangspunkt i regioner, ikke hver og en skole slik de er organisert i dag. Det åpner også for nye utdanningsmodeller i ulike regioner. I tillegg ønsker vi å åpne for en helt ny nettskole – under forutsetning av at det sosiale skolefellesskapet også ligger til grunn.

Når vi nå skal gjøre større endringer på skolestrukturen, kan det føre til at flere elever ønsker eller må flytte på hybel og at behov for kollektivtransport endres. Dette er vi obs på og ønsker å møte med gode tiltak.  

Vi har en stor, men viktig jobb foran oss. Skal Innlandet også i fremtiden ha trygge lokalsamfunn med gode helsetjenester, gode skoler, fortsette å skape grønne industriplasser, utvikle eksportsatsinger og bli et enda mer attraktivt fylke å bo og etablere seg i, er vi nødt til å ha elevene i fokus og sikre at de kan velge utdanning som de ønsker seg og som fremtiden trenger! 

Vårt endelige vedtak skal fattes i oktober. Vi ønsker alle konstruktive høringsinnspill velkomne når saken skal ut på høring i 30. april.

Innlegget er forfattet av Joakim Ekseth (H), Hans Kristian Enge (Ap) og Johannes Wahl Gran (MDG), henholdsvis leder og nestleder i hovedutvalg for utdanning i Innlandet og gruppeleder MDG Innlandet

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...