Sør-Aurdalshallen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Midlertidig skoleløsning i nye lokaler etter påske

Publisert av Arne Heimestøl 15.03.2024. Sist oppdatert 15.03.2024.

Denne informasjonen har kommunen lagt ut på sin hjemmeside i dag:

«Etter stengingen av Begnadalen skole har administrasjonen og skoleledelsen i Sør-Aurdal kommune arbeidet intenst med å finne en løsning for videre skoledrift for ungdomsskoleelevene ved Sør-Aurdal ungdomsskole. I vurderingen av en midlertidig løsning har det vært vektlagt at alle elever skal fysisk på skolen, at klassene har rimelig nærhet til hverandre, samt at de nye lokalitetene har tilstrekkelig med rom til at man kan få gjennomført undervisning og spesialundervisning på en god og forsvarlig måte.

Fram til påske har allerede elever, foresatte og ansatte fått skissert en kombinert løsning med noe hjemmeskole og noe tilstedeværelse ved Sør-Aurdalshallen. Dette går som planlagt.

Etter påske må en mer permanent løsning på plass og etter grundige vurderinger av ulike alternativer, har man landet på følgende midlertidig løsning:

  • Elever på 8. og 10. trinn vil ha klasserom i Sør-Aurdalshallen.
  • Elever på 9. trinn vil bruke kommunestyresalen, samt ulike kontor/møte/grupperom i en egen fløy på kommunehuset.

Administrasjonen understreker at denne løsningen kun er midlertidig og at det etter påskeferien vil bli utarbeidet en sak til politisk behandling. Forslag til vedtak på videre midlertidig skoledrift vil bli fremmet.

Vi er takknemlige for forståelsen og tålmodigheten til alle involverte parter i denne situasjonen, og vi forsikrer om at vi jobber målrettet for å finne en langsiktig løsning.»

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...