Marit Hougsrud

Ordføreren orienterer

Publisert av Arne Heimestøl 13.03.2024. Sist oppdatert 13.03.2024.

Pressemeldinga kommunen sendte ut om stenging av Begnadalen skole, og oppslag i flere riksmedier om saken, har ført til at flere stiller seg undrende til det som har skjedd. Hedalen.no har vært i kontakt med ordfører Marit Hougsrud og stilt henne en rekke spørsmål.

Hva er nytt nå som dere ikke visste da dere tok i bruk skolelokalene i Begnadalen etter «Hans»

– Det ble etter en periode med drift rapportert om utfordringer og det ble registrert avviksmeldinger. Derfor ble det satt i  gang et kartleggingsarbeid som gir oss det kunnskapsgrunnlaget vi har nå.

Er det aktuelt å reparere skolebygget slik at det kan brukes til restaurert eller nytt skolebygg er klart til bruk?

– Vi har foreløpig ikke oversikt på hva som eventuelt må gjøres, og vi vet foreløpig ingenting om kostnader rundt dette, så det er for tidlig å si. Dessuten må vi uansett ha skolelokaler som elever og ansatte kan bruke før eventuelle utbedringer er utført.

Er det aktuelt å vurdere en brakkeløsning, og hvor er det i så fall aktuelt å plassere den?

– Brakkeløsning er ett av alternativene som vurderes. 

Hvilke andre lokaler kan det være aktuelt å bruke mens dere venter på en ny, midlertidig løsning?

– Vi har noen arealer som kan benyttes i Sør-Aurdalshallen og på Bagn skole. Men dette må vi få litt mer tid til å se på.

Hvilke konsekvenser har vedtaket om stenging for samfunnsdelen?

– 1. etasje og samfunnsdelen kan brukes. 

Ordføreren legger til at det har vært en del spekulasjoner om hva som har skjedd.

– Loven som hjemler stenging av skolelokalene, heter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). Det har ikke vært fare for eksplosjoner i lokalene. Problemene er knyttet til brannsikkerhet og rømningsveger.

Stoler er satt opp i klasserommene på Begnadalen skole.
Foto: Arne Heimestøl

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...