Foto: Troms fylkeskommune

Vi trenger deg – velg yrkesfag! YTRING 

Publisert av Leder og nestleder hovedutvalg for utdanning i Innlandet, Joakim Ekseth (H) og Hans Kristian Enge (Ap). 29.02.2024. Sist oppdatert 01.03.2024.

Rundt om i hele Innlandet sitter nå spente 10. klassinger og skal velge hvilken videregående linje de vil inn på. Fredag 1. mars går nemlig fristen ut for å søke videregående opplæring. Allerede nå vet vi at mange av elevene velger «feil», og at 2000 pulter i Innlandet kommer til å stå tomme til høsten.

Skolevegring tenker du kanskje? Nei, det er rett og slett fordi vi har for mange skoleplasser i VGS i Innlandet til stadig færre elever. Folk i Norge, også i Innlandet, føder rett og slett færre barn. 

Parallelt med det, så velger elevene seg «feil» utdanning og linjer arbeidslivet ikke ønsker seg eller har behov for. Næringsliv og kommuner sliter med å få tak i den kompetansen de trenger.

For mange 10. klassinger er kanskje valget om studiespesialiserende enkelt og føles riktig. Kanskje blir de overbevist av foreldre som selv har gått studiespesialiserende, eller venner. Men er det flere statsvitere og advokater arbeidslivet etterspør? Nei. Iallfall ikke ifølge Navs bedriftsundersøkelse for 2023.

Undersøkelsen viser at norske virksomheter mangler 53 000 arbeidstakere, og at det er størst mangel innen helse og omsorg, og bygg og anlegg. 

Det samme bildet vises i NHOs kompetansebarometer for 2023. Deres medlemsbedrifter manglet anslagsvis i fjor 12000 ansatte med fagskoleutdanning og 9000 med ingeniør- og tekniske fag.  

Det er hva Norge og Innlandet har behov for.

Vår oppfordring går dermed til alle foreldre med elever i 10. klasse som nå skal velge linje: Snakk med barnet ditt om yrkesfag og realfag! 

Det er flere grunner til at unge bør velge yrkesfag og realfag på VGS:

• Praktisk og variert undervisning

• Arbeidslivet roper etter kompetansen, og du er så og si garantert jobb

• Man kan komme raskere i jobb og dermed få lavere studielån

• Det gjør det lettere å etablere seg tidligere med bolig og få boliglån.

For oss politikere med ansvar for videregående skoler i Innlandet, er det viktig å tilrettelegge for god kvalitet. Bare da får vi utdannet hodet og hendene vi trenger for fremtida.

Da må tilbudet tilpasses nettopp det. I dag er tilbudet for bredt, det er for mange tomme plasser og det opprettes linjer som ikke blir noe av på grunn av for få søkere. I dag har Innlandet 23 videregående skoler hvor det er ledige plasser i alle regioner! Det er verken bærekraftig eller sikrer god kvalitet på tilbudet. 

Vi har en stor, men viktig jobb foran oss. For skal Innlandet ha trygge lokalsamfunn med gode helsetjenester, gode skoler, fortsette å skape grønne industriplasser, utvikle eksportsatsinger og bli et enda mer attraktivt fylke å bo og etablere seg i, er vi nødt til å ha elevene i fokus og sikre at de velger utdanning som fremtiden trenger!

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...