Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene Ring Alm AS og Begna Bruk AS. Foto: Bjørn H. Pettersen og Halstein Heiene

Halvor Thørud tilsatt som daglig leder

Publisert av Anna Lene Leganger 27.02.2024. Sist oppdatert 27.02.2024.

Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene Ring Alm AS og Begna Bruk AS fra 1. mars 2024. Thørud har vært konstituert i stillingen siden 1. juni 2023.

Halvor Thørud kom fra stillingen som plassjef på Næroset og har lang fartstid fra sagbruksbransjen.

Thørud har hatt en aktiv rolle i samarbeidsprosjekter mellom de tre produksjonsenhetene siden 2020 og kjenner derfor begge virksomhetene godt.

– Styrene i Ringalm AS og Begna Bruk AS er fornøyd med at Halvor Thørud har takket ja til å være daglig leder for selskapene på permanent basis. Thørud har sammen med administrasjonen allerede iverksatt tiltak for å tilpasse selskapene til de endrede markedsforhold, sier styreleder Atle Nilsen.

– Jeg ser frem til å utvikle begge selskapene videre gjennom investeringer og prosessforbedringer slik at vi får styrket konkurransekraft i et krevende marked både nasjonalt og internasjonalt, sier daglig leder Halvor Thørud.

Halvor Thørud tiltrer i stillingen 1. mars 2024.

Om selskapene

Begna Bruk AS og RingAlm AS er to selskaper med Viken Skog SA som majoritetseier. De to selskapene har tre produksjonssteder som driver sagbruk, høvlerier samt overflatebehandling av kledning.

Begna Bruk AS er lokalisert i Begnadalen ca. 70 km nord for Hønefoss. RingAlm AS har produksjonsanlegg på Hauerseter ved Gardermoen og Næroset i Ringsaker.

Begna Bruk AS og Ringalm AS har ca. 115 ansatte og en samlet omsetning på ca. 700 mill. Morselskapet Viken Skog SA omsetter for ca. 3 mrd. og har sitt hovedsete i Hvervenmoen Næringspark, Hønefoss

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...