Fra Vassfaret. Foto: Bjarne Berg

Vil du delta i en spørreundersøkelse?

Publisert av Merete Hovi, daglig leder Visit Valdres AS 11.02.2024. Sist oppdatert 10.02.2024.

Valdresregionen skal re-merkes som Bærekraftig Reisemål. Vi oppfordrer lokalbefolkningen og deltidsinnbyggerne til å delta i spørreundersøkelse.

Valdres skal etter planen re-merkes som Bærekraftig Reisemål før sommeren. Regionen ble førstegangsmerket i 2021. Den nasjonale merkeordningen er utviklet som et styringssystem for å systematisere arbeidet med bærekraft på norske reisemål og administreres av Innovasjon Norge.

I 2022 ble standarden godkjent av det internasjonale godkjenningsorganet GSTC da den tilfredsstiller globale krav og er tilpasset dagens miljø- og klimautfordringer. Vi i Valdres er stolte av å få være en del av denne ordningen.

Et godt sted å bo er et godt sted å besøke

En viktig del av Bærekraftig Reisemål er å innhente kunnskap og innsikt gjennom ulike spørreundersøkelser som skal gjennomføres minimum hvert tredje år.

Et attraktivt reisemål skal også være et godt sted for lokalbefolkningen, og da er det viktig at innbyggerne kan få si sin mening om reiselivsutviklingen. Er reiselivet bra for Valdres, eller en belastning? Har vi til tider for mange tilreisende her, eller har vi fremdeles plass til flere?

Dette er noen av de mange spørsmålene innbyggerne kan svare på. Vi oppfordrer alle innbyggere til å hjelpe oss ved å svare på spørreundersøkelsen, og på den måten bidra til at vi utvikler reiselivet i Valdres videre i riktig retning. Målet er at reiselivet skal bidra positivt for dem som bor her og gjøre Valdres til en enda mer attraktiv bostedsregion.

Mer enn 20 000 fritidsboliger

I tillegg til kunnskap om de fastboende sine meninger, har Valdres også en stor befolkning av deltidsinnbyggere. Mange av dem engasjerer seg i de lokale samfunnsdebattene, deler kompetanse og er opptatt av bærekraft.

Denne gangen er fritidsboligundersøkelsen to-delt. Én del som er knyttet til arbeidet med Bærekraftig Reisemål og der Visit Valdres er avsender, og én del som inneholder spørsmål fra Valdres Hytteforum.

Vi tenkte det var lurt å slå undersøkelsene sammen, fremfor å sende ut hver vår. Undersøkelsen inneholder spørsmål om eksempelvis gjennomsnittlig antall hyttedøgn, hva de er opptatt av når de er på hytta, hvor fornøyde de er med det som tilbys samt spørsmål innen ulike bærekraft-tema.

Dette er verdifull kunnskap og vi håper på et stort engasjement som kan vise til at det allerede er mange deltidsinnbyggere som har tatt seg tid til å svare.  

Må vise til forbedring

I dag finnes det hele 35 godkjente reisemål i Norge, som er mer enn en dobling siden 2021. Å være merket som Bærekraftig Reisemål betyr ikke at reisemålet er 100 % bærekraftig, men at man er forpliktet til å jobbe systematisk for en mer ansvarlig og bærekraftig utvikling.

Merkeordningen for Bærekraftig Reisemål er et godt verktøy for Valdres, og den tvinger oss til å rapportere på både det regionen er god på, men også de områdene vi trenger å forbedre for å kunne møte fremtidens krav. Nå som vi skal re-merkes, er det aller viktigste å kunne dokumentere at vi har forbedret oss i løpet av de siste tre årene, og det er jeg overbevist om.

Les også..

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...
Tingvoll

Tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide

Fra  2. mai har alle gravide i svangerskapsuke 24 fått ...
Knivskaft i bjørk Foto: Bjørg Elisabeth Berg

Bare ei bjørk?

Har du tenkt på alt som ei bjørk kan gi ...
Lupiner

Åpent brev til Statens vegvesenYTRING 

Slå gresset/lupinene mens de blomstrer! Langs alle fylkesveger! Statens vegvesen ...