Bedehuset

Bedehuset

Publisert av Arne Heimestøl 01.02.2024. Sist oppdatert 31.01.2024.

Bedehuset er ett av fire forsamlingslokaler som er drevet av foreninger i Hedalen. Bygget ble innviet i 1913. Hedalen misjonsforening eier dette forsamlingslokalet.

Bygget har ca. 100 kvm grunnflate, stort møtelokale med moderne kjøkken, pluss lagerrom, gang og to toaletter.

Utleie

Bedehuset har blant annet vært utleid til konfirmasjoner, dåpsselskaper, åremålsdager og julefeiring.

Hvilke regler gjelder for utleie av lokalet?

– Samle folk i Hedalen til kristelige sammenkomster, misjonsmøter, bønnemøter og det som kan tjene til å fremme et kristelig liv på Bibelens grunn i samsvar med den apostoliske trosbekjennelse.
Lokalet skal ikke brukes til partipolitiske møter. Alle møter må være alkoholfrie, sier styreleder i Hedalen misjonsforening, Harald Liodden.

Vedlikehold

Mye av vedlikeholdet har vært utført på dugnad. Lokalet har ikke noen større vedlikeholdsbehov de nærmeste årene.

Drift

Liodden opplyser at den siste årlige kostnaden ved drift av lokalet var på ca. 19 000 kr. Driften er finansiert gjennom utleie, gaver og årlig basar.

Det ble ikke gitt noen kommunal driftsstøtte til Bedehuset det siste året, men strømstøtte fikk foreningen.

Hvordan kan medlemmer og andre støtte driften av dette lokalet?

Dette kan en gjøre ved å gi gaver og ved å støtte den årevisse bedehusbasaren, sier Liodden.

Misjonsforeninga
Fra et misjonsforeningsmøte i 2019
Foto: Arne Heimestøl

Les også..

Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter – Hedalen i ValdresANNONSE 

100 % STILLING KOKK OG SOMMERVIKARER – TILLKALLINGSVIKAR. Fekjær psykiatriske ...
Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 7

Etna Telegrafstasjon ble åpnet i 1908 på Etna Jernbanestasjon. NSB ...
Rådyr

Ta godt vare på viltet – hold hunden din i bånd

Fra kommunens hjemmeside: Det er krevende forhold for viltet, med ...
Marilyn C. Almeida

Bygda for alle – konsert for alle

Over 200 innbyggere var samlet til konsert i Sør-Aurdalshallen sist ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Denne evalueringa bør du lese

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn ...
Foto: Vilje Ildjarnstad Jordet

Boksalg

I forbindelse med rehabiliteringen av Hedalen barne- og ungdomsskole vil ...