Rådyr

Fôring av hjortedyr

Publisert av Arne Heimestøl 29.01.2024. Sist oppdatert 24.01.2024.

Det har vært en hard vinter med mye snø og streng kulde. Vi har spurt Mattilsynet om hvilke regler som gjelder for foring av hjortedyr.

Dette svarer beredskapskoordinator i Mattilsynet Region Øst, Harald Øverby:

«Det er forbudt å legge ut fôr til ville hjortedyr i hele landet. Dette gjelder også nødfôring av rådyr. Forbudet skal hindre at mange dyr oppsøker samme sted, noe som gir økt risiko for smittespredning (skrantesjuke).

Om tillatelse til å legge ut for

I visse tilfeller kan du likevel få tillatelse til å legge ut fôr. Slike tilfeller er blant annet mye snø.

Det er Mattilsynet som kan gi tillatelse til nødfôring av rådyr etter en faglig vurdering ifølge forskrift om bekjempelse av skrantesjuke, også kalt chronic wasting disease (CWD).

Mattilsynet må vurdere dyrehelse opp mot dyrevelferd. Det er ikke god dyrehelse å samle rådyr på fôringsplasser dersom det er smitte i flokken. Samtidig er det dårlig dyrevelferd for rådyra når det er kaldt og så mye snø at de ikke finner mat.

Mattilsynet gjør denne avveiingen, og i de områdene vi finner å kunne tillate nødfôring, ønsker vi samvirke med kommunenes viltforvaltning med lokalkunnskap til å hjelpe oss med å peke på riktig antall fôringsplasser, på rett sted, med riktig fôr.

Mer info:

Les også..

Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 7

Etna Telegrafstasjon ble åpnet i 1908 på Etna Jernbanestasjon. NSB ...
Rådyr

Ta godt vare på viltet – hold hunden din i bånd

Fra kommunens hjemmeside: Det er krevende forhold for viltet, med ...
Marilyn C. Almeida

Bygda for alle – konsert for alle

Over 200 innbyggere var samlet til konsert i Sør-Aurdalshallen sist ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Denne evalueringa bør du lese

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn ...
Foto: Vilje Ildjarnstad Jordet

Boksalg

I forbindelse med rehabiliteringen av Hedalen barne- og ungdomsskole vil ...
Arbeiderpartiet

Innkalling til årsmøte i Hedalen arbeiderlagBEKJENTGJØRELSE 

Vi minner om årsmøtet i Hedalen Arbeiderlag 5. mars kl. ...