Terje Skoglund

Ros til Brødrene Dokken og Oddbjørn Nybråten

Publisert av Arne Heimestøl 26.01.2024. Sist oppdatert 25.01.2024.

Det har tidvis vært krevende værforhold i Sør-Aurdal i vinter. Buss-sjåfør Terje Skoglund har merket seg at fylkesvegene i Hedalen og vegen mellom Hedalen og Begnadalen har vært åpne og godt vedlikeholdt.

– Brøytinga har vært god. Når det har vært behov for det, har vegskrape blitt tatt i bruk. Glatt har det i perioder vært også, og da har vegene blitt strødd, sier Skoglund.

Ellers har buss-sjåføren vår merket seg at kvist og kvast er fjernet langs vegene, og snø er ryddet vekk i kryss og der det står vegskilt.

Nytt i år er at snø er fjernet utenfor vegskulderen flere steder over åsen. Også dette bedrer sikten og klargjør for videre brøyting.

– Etter at fylkeskommunen har overtatt ansvaret for fylkesveger, mener jeg at trafikksikkerheten har blitt skjerpet, sier Oddbjørn Nybråten.

Oddbjørn Nybråten har kontrakt med Brødrene Dokken på brøyting og strøing i Hedalen.
Foto: Privat

Standarder

Jarle Brattrud i Brødrene Dokken har sendt oss to tabeller. Disse viser innsats ved værhendelser på DKD-veg – som er Hedalslinna og hovedvegen gjennom Hedalen, og DKE-veg som er de lavest trafikkerte vegene – som for eksempel Vestsida i Hedalen.

Friksjonskravene er like på både DKD og DKE – 0,25. For disse parameterne så er 0,0 absolutt ingen friksjon, og 0,8 er tørr asfalt. Så 0,25 er veldig glatt.

Innsats ved værhendelseDkD
Maksimal syklustid for brøyting3 timer 6 timer ved lett snøfall*
Maksimal syklustid for strøing (inkl. henting av strømidler)  4 timer
Start strøingVed friksjon lavere enn krav til godkjent føreforhold
Start preventiv strøingPreventiv strøing skal starte tidsnok til at strøingen kan avsluttes og gi effekt i forhold til forventet værhendelse. Preventiv strøing skal avklares med vegeier
Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse  4 timer
Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse med hensyn til tykkelse og ujevnhet på hard snø/is  48 timer

*) <Lett snøfall> er når meteogram som er representivt for roden, viser at det vil komme nedbør som snø på maksimum 0,5mm/time (mm snø pr time) for den aktuelle perioden hvor syklustiden økes fra 3 timer.

Innsats ved værhendelseDkE
Maksimal syklustid for brøyting4 timer 6 timer ved lett snøfall*
Maksimal syklustid for strøing (inkl. henting av strømidler)  6 timer
Start strøingVed friksjon lavere enn krav til godkjent føreforhold
Start preventiv strøingPreventiv strøing skal starte tidsnok til at strøingen kan avsluttes og gi effekt i forhold til forventet værhendelse. Preventiv strøing skal avklares med veieier
Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse  6 timer
Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse med hensyn til tykkelse og ujevnhet på hard snø/is  72 timer

*) <Lett snøfall> er når meteogram som er representivt for roden, viser at det vil komme nedbør som snø på maksimum 0,5mm/time (mm snø pr time) for den aktuelle perioden hvor syklustiden økes fra 3 timer

Les også..

Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter – Hedalen i ValdresANNONSE 

100 % STILLING KOKK OG SOMMERVIKARER – TILLKALLINGSVIKAR. Fekjær psykiatriske ...
Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 7

Etna Telegrafstasjon ble åpnet i 1908 på Etna Jernbanestasjon. NSB ...
Rådyr

Ta godt vare på viltet – hold hunden din i bånd

Fra kommunens hjemmeside: Det er krevende forhold for viltet, med ...
Marilyn C. Almeida

Bygda for alle – konsert for alle

Over 200 innbyggere var samlet til konsert i Sør-Aurdalshallen sist ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Denne evalueringa bør du lese

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn ...
Foto: Vilje Ildjarnstad Jordet

Boksalg

I forbindelse med rehabiliteringen av Hedalen barne- og ungdomsskole vil ...