Formannskapet

– Ønsker bred involvering av kommunestyret

Publisert av Arne Heimestøl 20.01.2024. Sist oppdatert 19.01.2024.

Torsdag vedtok formannskapet enstemmig oppstart av arbeid med kommunal planstrategi for Sør-Aurdal kommune 2024–2027.

Framdriftsplanen i saken ble også enstemmig vedtatt, men med en merknad foreslått av Ståle Borgersen (H):

«Formannskapet ønsker bred involvering av kommunestyret, og at det innarbeides i framdriftsplanen.»

I saksframstillinga var det lagt opp til at kommunestyret skal bli orientert om oppstart av planstrategi i møtet dette folkevalgte organet skal ha 8. februar.

Deretter skulle formannskapet stå for den politiske behandlinga i sine møter i april og mai.

Kommunestyret ville først få planstrategien som sak i forbindelse med endelig vedtak i kommunestyremøtet 5. september i år.

Dette er saken

Kommunen har etter Plan- og bygningslovens § 10-1 plikt til å utarbeide kommunal
planstrategi minst én gang i hver valgperiode. Planstrategien må vedtas senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering.

denne siden finner du lenke til 22 vedtatte kommunale planer.

Miljøverndepartementet har laget en veileder om kommunal planstrategi. Her leser vi følgende:

«I planstrategien er det naturlig at kommunen ikke bare vurderer behovet for revisjon av kommuneplanen, men kommunens samlede planbehov i kommunestyreperioden. Dette gjelder både lovpålagte planoppgaver, ikke lovpålagte og utredningsarbeid/utviklingsarbeid.»

Fra debatten

Ordfører Marit Hougsrud(Sp) understreket at planstrategien som skal vedtas i september, ikke er en plan, men en plan for planer. Hun uttrykte håp om at saken skal munne ut i en liste over planer som skal rulleres eller lages.

Svein Erik Wold minte om at det ble vedtatt en planstrategi i forrige kommunestyreperiode også.

– Jeg savner en del informasjon i denne saken, spesielt for oss som ble valgt inn i fjor høst, sa Ståle Borgersen (H). Han viste til plan- og bygningsloven og minte om at det er kommunestyret som skal utarbeide og vedta planstrategien. – I framdriftsplanen er det lagt opp til at planutvalget/formannskapet skal følge saken, men det betyr at FrP blir holdt utenfor.

Kommunedirektøren viste til delegeringsreglementet og den rolle som planutvalget/formannskapet hadde fått gjennom det.

Ola Jonny Fossholt (Ap) (vara for Roger Kjensrud) mente at kommunestyret burde involveres i prosessen på samme måte og omtrent på samme tid som formannskapet.

Til dette sa kommunedirektøren at kommunestyret kunne få orienteringer om prosessen uten å få temaet som sak. I forbindelse med slike orienteringer ville det være mulig å komme med innspill.

Ordfører Marit Hougsrud minte om at politikere også har mulighet til å delta i høringer før planstrategien blir endelig vedtatt.

Kommunedirektøren mente det var viktig å få innspill, men at vedtak kunne låse prosessen.

Les også..

KllubbdommerkursBEKJENTGJØRELSE 

Klubbhuset Hedalen IL tirsdag 9. april  18.00. Barn født i 2012 ...
Bomstasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vil at elbilister skal betale mer bompenger

Fylkestinget i Innlandet har vedtatt å søke Statens vegvesen om ...
Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene Ring Alm AS og Begna Bruk AS. Foto: Bjørn H. Pettersen og Halstein Heiene

Halvor Thørud tilsatt som daglig leder

Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene ...
Foto: Erik Solhjell

Skitur i solskinn i Hedalsfjellene

Det er utrolig fine forhold for skiturer denne vinterferien: Masse ...
Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Valdres i 4. kvartal 2023

Folketallet i Etnedal og Nord-Aurdal vokste mye i 4. kvartal ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 2

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...