Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Hvem skal ha regien?KOMMENTAR 

Publisert av Arne Heimestøl 17.01.2024. Sist oppdatert 17.01.2024.

Sør-Aurdal kommune skal lage planstrategi for valgperioden 2023–2027. Administrasjonen foreslår at planutvalget (de samme personene som formannskapet) skal lede prosessen fram til kommunestyret skal gjøre endelig vedtak i september.

Underveis i prosessen skal kommunestyret kun få orienteringer. Det fratar det øverste folkevalgte organet muligheten til å få saksframstillinger og til å gjøre vedtak underveis i prosessen fram til endelig vedtak. Kan dette være riktig?

Feil i saksframstillingen

Vi har lest saksdokumentene som formannskapet skal behandle torsdag 18. januar. Noe av det første vi merket oss, var følgende:

«Oppdatere kunnskapsgrunnlaget for Nord-Aurdal kommune; utviklingstrekk og utfordringer» (Vår utheving)

Før helga gjorde Hedalen.no både saksbehandler og ordfører oppmerksom på det vi hadde funnet, og spurte om dette kunne være riktig.

I e-post tirsdag 16. januar skriver ordfører Marit Hougsrud dette:

– Ja, selvfølgelig er det feil. Når innkallingen er laget, så kan man ikke redigere i det dokumentet (det er ikke et vanlig Word-dokument). Dette vil bli rettet i protokollen. Dessuten så tror jeg at alle skjønner at det er Sør-Aurdal dette handler om.

Hvilke planer?

Hedalen.no har også spurt Hougsrud hvilke planer det er som skal inngå i planstrategien.

– Hvilke planer som skal inn under planstrategien er ikke bestemt på forhånd. Det er nettopp dette som skal bestemmes i denne prosessen, skriver ordføreren.

I saksframstillingen fant vi ingen opplysninger om hvilke planer som var inne i planstrategien for forrige valgperiode. Et søk på kommunens hjemmeside ledet til siden Vedtatte planer.

– Det ser ikke ut til at listen du henviser til, er helt oppdatert, ser for eksempel at den nye Trafikksikkerhetsplanen ikke ligger der. Listen vil bli oppdatert, opplyser ordføreren.

Burde ikke saksframstillingen ha lenke til side med alle gjeldene planer kommunestyret har vedtatt?

Hva med kommuneplanen?

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. I Miljøverndepartementet sin veileder til kommunal planstrategi fant vi følgende:

«Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien skal det nye kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres.»

Hedalen.no har spurt ordføreren hvordan dette vil bli fulgt opp.

– Kommuneplanens arealdel er under revisjon i tråd med kommunestyrets vedtak av planstrategi for forrige periode 2021–2024, svarte Hougsrud.

Men dette var det det forrige kommunestyret som bestemte. Vi mener, i tråd med det vi leser i veilederen, at nåværende kommunestyre må ta stilling til om hele eller deler av kommuneplanen skal opp til behandling.

Hvilket folkevalgt organ?

I saksframstillingen leser vi følgende: «Det anbefales at det politiske arbeidet med planstrategien legges til formannskapet.»

I nevnte veileder leser vi imidlertid dette: «Planstrategien skal utarbeides og vedtas av nytt kommunestyre.»

Formannskapet eller planutvalget kan etter vårt syn gjerne behandle planstrategien. Men vi mener det er kommunestyret som må ha regien.

Les også..

Klar for rumpeldunkkamp

Harry Potter på Hedalen skole

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...

KllubbdommerkursBEKJENTGJØRELSE 

Klubbhuset Hedalen IL tirsdag 9. april  18.00. Barn født i 2012 ...
Bomstasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vil at elbilister skal betale mer bompenger

Fylkestinget i Innlandet har vedtatt å søke Statens vegvesen om ...
Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene Ring Alm AS og Begna Bruk AS. Foto: Bjørn H. Pettersen og Halstein Heiene

Halvor Thørud tilsatt som daglig leder

Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene ...
Foto: Erik Solhjell

Skitur i solskinn i Hedalsfjellene

Det er utrolig fine forhold for skiturer denne vinterferien: Masse ...
Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Valdres i 4. kvartal 2023

Folketallet i Etnedal og Nord-Aurdal vokste mye i 4. kvartal ...