Sør-Aurdal Energi

Nettleie for fritidsboliger

Publisert av Arne Heimestøl 15.01.2024. Sist oppdatert 12.01.2024.

Gruppen fritidsboliger gjelder bygg som er regulert til fritidsformål, eller hvor den som eier eller bruker bygget, er registrert på annen adresse enn anlegget. Denne gruppen gjelder ca. halvparten av kundene til Sør-Aurdal Energi.

Fra 1. januar 2024 ble energileddet i nettleia til Sør-Aurdal Energi for fritidsboliger satt ned med 5 øre/kWh inklusiv mva.

Fastleddet i nettleia har de samme trinnene og prisene i kapasitetstrappa i 2024 som i 2023.

Forbruksavgiften til staten øker med ca. 3,8 %.

Økning i prisveksten Konsumprisindeksen (KPI) var på 4,8 prosent fra desember 2022 til desember 2023 (SSB).

I dette oppslaget har vi tatt med informasjon for fritidsboliger som har et årlig strømforbruk til og med 100 000 kWh.

Hva er overføringstap?

Energileddet reduseres altså med 5 øre/kWh (inklusiv mva.). Hovedårsaken er, ifølge SAE, variasjon i energikostnader for overføringstapet. Kostnaden gjennom 2023 har vært lavere enn beregnet av Reguleringsmyndigheten for Energi.

Ifølge Store norske leksikon er nett-tap elektrisk tap i strømnettet. Slike tap er bestemt av fysiske lover og vil alltid oppstå ved transport av elektrisk energi.

SAE og andre nettselskaper måler hvor mye energi som sendes inn i nettet, og hvor mye kundene tar ut av det. Forskjellen, som utgjør tapet, må nettselskapene erstatte ved å kjøpe tilsvarende energimengder.

Tapet kan utgjøre opp mot 10 % av det som blir produsert, og det er størst når strømforbruket er høyt.

– Nett-tapet i SAE sitt nett var i 2022 på rundt 5 %, opplyser daglig leder i SAE Nils Martin Sætrang. Mesteparten av strømmen som brukes i Sør-Aurdal, er produsert av kraftverk i kommunen vår.

Nettleie kort forklart

Strømregningene til fritidsboliger består av kostnader til strøm, nettleie og offentlige avgifter. Nettleien er det du betaler for å få strømmen fram fra produsenten til deg. SAE sin andel av nettleie til fritidsboliger består av det månedlige fastleddet og energileddet.

Statlige avgifter knyttet til nettleie inkluderer avgift på elektrisk kraft (elavgift), moms og bidrag til Energifondet. 

Utjevning av nett-tariffer

SAE sine kunder har i perioden april–desember 2023 nytt godt av tilskudd til utjevning av nett-tariffer.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) tildelte 20 millioner kroner til de syv nettselskapene som hadde høyest nettleie. Ett av disse selskapene var Sør-Aurdal Energi.

Støtten til SAE var på 1 282 897 kr, og reguleringsmyndigheten hadde, med bakgrunn i data fra 2021, beregnet at støtten til å bli 2,17 øre per kWh for SAE sine kunder.

Det er foreløpig ikke gjort vedtak om eventuell videreføring av denne støtten for 2024.

Offentlige avgifter

Forbruksavgiften er en statlig avgift som er bestemt av Stortinget. Slik er satsene for 2024:

TidsromPris inkl. mva.
januar–mars11,89 øre/kWh
april–desember20,55 øre/kWh

Avgiften til Energifondet på 1,25 øre/kWh hører med til offentlige avgifter.

Fastleddet per måned

Fastleddet, også kalt kapasitetsleddet, er det du må betale hver måned for å få levert strøm. SAE beregner beløpet etter det ene høyeste gjennomsnittlige timeforbruket du hadde forrige måned.

Kapasitetstrappa har de samme satsene i 2024 som i 2023.

KapasitetSatser 2023 og 2024 inkl. mva.
0–3 kWh562,50 kr/md.
3–5 kWh650,00 kr/md.
5–8 kWh775,00 kr/md.
8–12 kWh900,00 kr/md.
12–15 kWh1 012,50 kr/md.
15 – kWh1 125,50 kr/md.

Det lønner seg altså å unngå høye forbrukstopper.

Energiledd

Energileddet i nettleia er det du betaler til SAE per transporterte kWh. Det er her prisreduksjonen fra 2023 til 2024 på 5 øre/kWh (inklusiv mva.) er lagt inn.

EnergileddetPris per kWh inkl. mva. 2024
oktober-mars53,38 øre/kWh
april-september48,38 øre/kWh

Les også..

Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gunnar på Mo

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen ...
Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Mens vi venter på mer informasjon

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet ...