Møte om opprusting. Foto: Arne G. Perlestenbakken

ØMF Asker Ringerike vant byggentreprisen

Publisert av Arne Heimestøl 07.01.2024. Sist oppdatert 07.01.2024.

Skolen i Hedalen skal rehabiliteres. 23. mars 2023 vedtok kommunestyret enstemmig å satse på alternativ 1 i prosjektet Hedalen barne- og ungdomsskole – rehabilitering. Det omfattende prosjektet har ei totalramme på 28,3 mill. kr inkl. mva.

Nå har Sør-Aurdal kommune konkludert etter første anbudsrunde. ØMF Asker Ringerike vant denne byggentreprisen.

– Entreprisen omfatter riving og nybygg av mellombygg, oppussing av skoleavdeling og noe i barnehagen, opplyser bygningsingeniør Oddleiv Juvkam i Sør-Aurdal kommune.

Disse arbeidene starter i slutten av januar og skal være ferdige i løpet av sommeren.

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl
Hedalen barne- og ungdomsskole og Hedalen naturbarnehage
Foto: Helge Nordby

Sju anbud

Juvkam forteller at det kom inn sju anbud. Seks av disse ble godkjent. – Forskjellen på tilbudspris mellom de seks tilbyderne var ca. 3,1 millioner kroner inkl. mva. Kontrakten kommunen signerer med ØMF Asker Ringerike er på ca. 11,5 millioner kr inkl. mva.

Er det andre forhold enn pris som avgjør slike anbud?

– Vi hadde en konkurranse med 80 % på pris og 20 % på kvalitet. Kvalitetskriteriet gikk på erfaring hos prosjektleder, med rehabiliteringsprosjekter og beskrevne entrepriser, sier Juvkam.

ØMF møtte kommunen
Torsdag hadde entreprenøren møte med kommunen. Fra venstre: Oddleiv Juvkam, prosjektleder SAK, Helge Skattebo, (Norconsult, hjelp på byggherresida), Astrid Nybråten, rektor HEBU, Ole Einar Rongved, daglig leder ØMF Asker Ringerike AS, Sindre Prestmo Larsen, prosjektleder ØMF (stedlig ledelse byggeplassen) og Jon Håvard Bakken, kalkulasjonsleder ØMF.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

– God kontroll på byggeplassen

Arbeidene vil pågå i område der det er både skole og barnehage. Hvordan vil dere løse denne utfordringen?

– Vi stiller krav om god kontroll på byggeplassen, med inngjerding av byggeplassen og kontroll på transport. Så vil arbeidet pågå i faser, slik at bare noen få klasser må flyttes om gangen. Det vil også være god dialog med skolen underveis.

– Likevel vil det være ulemper med bygging samtidig med skoledrift, med noe bråk, ekstra ulemper med bl.a. flytting. Dette er uunngåelig, men vil heldigvis vare bare et halvt år, sier Juvkam.

Omfattende prosjekt

Om ikke lenge vil det bli kåret vinnere i flere anbudsrunder.

Hva er prosjektets økonomiske ramme, og hva har dere fått med, jfr. kommunestyrevedtaket?

– Inkl. energispareprosjekt med borehull for jordvarme har vi ei ramme på 28,3 mill. kr inkl. mva. Noen behov bl.a. i barnehagen kom etter denne saken, og noe ekstra ble oppdaga i detaljprosjekteringa, så det er ganske lite reserver i ramma, men vi har fått med oss det alt vesentligste, forteller Juvkam.

ØMF Asker Ringerike

ØMF Asker Ringerike er altså vinner av byggentreprisen, og presenterer seg selv slik:

ØMF Asker Ringerike AS er en del av ØMF-konsernet som har flere selskaper fordelt på Østlandet. ØMF Asker Ringerike AS har kontorlokaler på Hønefoss og Hvalstad i Asker. Vi jobber lokalt i vårt nedslagsfelt, og har 50 håndverkere fordelt på betong og tømrerfaget.

Vi vet betydningen av å benytte lokal arbeidskraft i de områdene vi har prosjekter, og vil selvfølgelig tilstrebe å benytte lokale underleverandører for gjennomføring av Hedalen skole på aktuelle fagområder.

Vi ser frem til et godt samarbeid med skolen og Sør-Aurdal kommune på et spennende prosjekt.

Vi vil ha stedlig ledelse, og vil benytte egne ansatte på betong- og tømrerarbeider. Øvrige fag vil bli kontrahert som underentrepriser, opplyser byggentreprenøren.

– Vi ser for oss at vi vil ha behov for overnattingssted i kommunen, og tar gjerne imot aktuelle forslag, sier selskapet, som legger til at ØMF Asker Ringerike AS for tiden har god kapasitet, og at prosjektet passer godt inn i selskapets prosjektportefølje.

Les også..

Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gunnar på Mo

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen ...
Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Mens vi venter på mer informasjon

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet ...