Ståle Borgersen

Nyttårstanker fra varaordførerenYTRING 

Publisert av Ståle Borgersen 06.01.2024. Sist oppdatert 05.01.2024.

Ja, nå har vi allerede kommet godt i gang med det nye året, 2024. Det året vi nettopp har lagt bak oss, har medført store endringer for meg personlig. Det ble to store valg jeg gjorde i 2023. For det første  valgte jeg å slutte i det aktive arbeidslivet ved å ta ut førtidspensjon. Ikke minst sa jeg ja til å gå inn i lokalpolitikken. Jeg endte som dere vet, opp som varaordfører. Dette var ikke planen da jeg meldte meg inn i Høyre på vårparten, men når man får slike muligheter, må man bare kaste seg inn i det. Og jeg hadde jo allerede frigjort masse tid, siden jeg hadde sluttet å jobbe i Oslo.

Hvordan har det så gått disse første månedene som lokalpolitiker og varaordfører? Jeg tror at mange av oss helt nye i kommunestyret opplevde at vi fikk en tøff start med budsjettarbeid og en kommuneøkonomi som sliter. Det var mye å sette seg inn i og til dels vanskelig å få oversikt over. Det ble derfor dessverre få nye forslag fra kommunestyret. Administrasjonenes forslag ble for det meste lagt til grunn. Du skal nok ha vært med i politikken en stund, for å kunne ha så god oversikt over kommunens drift, slik at vi politikere får reell styring.

Samtidig fikk kommunestyret noen store saker i høst som skulle vedtas. En av dem var «Boligbehov fram mot 2050 – omsorgsbolig, omsorgsboliger med heldøgnstjenester og institusjonsplasser». Her hadde administrasjonen, i oppdrag fra det forrige kommunestyre, gjort en grundig utredning som vi alle kunne stille oss bak nesten alt. Men så var det dette med tilbudet til lettere og mildere demente som i dag er etablert på Hedalsheimen. I planen som vi skulle ta stilling til, var det også et forslag om at heldøgns bo- og omsorgstjenester skulle samles på Bagn. En skulle ha et trent øye for vedtak før man forstod at dette kunne gjennomføres ganske raskt og ikke vente til nybygg ble etablert på Bagn. Dermed kunne vår demensavdeling ved Hedalen bo- og servicesenter bli flyttet raskt. Heldigvis valgte kommunestyre å sikre demensavdelingen i Hedalen.

Jeg har forstått at dette er et eksempel på hvor viktig det er å ha politikere fra hele kommunen og som kjenner til lokale utfordringer. Vi hedøler kan nok noen ganger bli beskyldt for å bare ivareta Hedalens interesser, men det er jo noen ganger viktig å vite hva man sloss for. Og for å sitere Roger Kjensrud (Ap) i kommunestyret: «Det som er bra for Hedalen er bra for kommunen». Vi må ta vare på alt som er bra og som fungerer uansett hvor i kommunen det er. Dette bør flere legge seg på minnet, når man diskuterer utviklingen i alle deler av Sør-Aurdal.

De største utfordringene kommunen har er å skaffe nok kompetanse  og få befolkningsvekst. Da må vi ha velfungerende bygder i hele kommunen og som gjør at vi tiltrekker oss ungdommen. Dermed vil befolkningsveksten øke og bedre kommuneøkonomien. Jeg har stor tro på at de som vurderer å flytte til eller tilbake til vår kommune, ikke er på jakt etter storbylivet, men søker noe annet som nettopp vi kan tilby. Storbylivet er uansett ikke langt unna og kan besøkes når som helst.

For å rekruttere flere folk til vår kommune, trenger vi flere arbeidsplasser å rekruttere til. Vi trenger å støtte opp og legge til rette for utvikling av næringslivet. Ja, det er vanskelig å si hva dette betyr, men mye kan vi finne fram til i Næringsplanen, som ble vedtatt i forrige periode. En plan som jeg har lest med stor interesse. Her har vi en gjennomgang av sektor for sektor som faktisk viser at vi har mange bein å stå på i kommunen vår. Planen peker på de muligheter som finnes i de ulike bygdene og Bagn som tettsted. Vi må heie på gründere og  begrave bygdedyret. 

Jeg ser klart Sør-Aurdal sin geografiske beliggenhet, som nærhet til de store befolkningsområder som et stort fortrinn. Dette skal vi bruke. Mange erfarte også under pandemien at jobben kunne utføres andre steder, slik jeg selv gjorde.

Rollen som varaordfører har så langt ikke medført noen store utfordringer i den tiden jeg har fungert. En hyggelig erfaring var at varaordfører pleier å lede «Kulturkvelden i Sør-Aurdal». Jeg opplever kulturkveldene er med på å samle oss sør-aurdøler og gi oss identitet. Men fortsatt er jeg opptatt av å finne ut hvilken plass en varaordfører skal ha – eller ta. Som varaordfører vil jeg forsøke å være sentral i utviklingen av Sør-Aurdal. Jeg skal gjøre mitt til å aktivisere kommunestyret, slik at vi er et handlekraftig team og at alle får brukt sine ressurser. På den måten kan vi drive reell politikk, slik vi av folket er valgt til å gjøre. Skulle det skje at jeg må tiltre som ordfører i en kortere eller lengre tid, bør jeg være så godt forberedt som mulig. Jeg ønsker innspill fra dere alle i kommunen til store og små saker som gjør kommunen vår enda bedre. Ta gjerne kontakt.

Men noe av det fineste med å få være varaordfører i vår flotte kommune, er at det kan bety at når ordfører er opptatt med andre ting, har jeg mandat til å vie forelskede par. 

Godt nytt år!

Les også..

Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...