Sør-Aurdal Energi

Du kan få rimeligere nettleie i 2024

Publisert av Arne Heimestøl 30.12.2023. Sist oppdatert 29.12.2023.

Fra 1. januar 2024 blir energileddet i nettleia til Sør-Aurdal Energi satt ned med 5 øre/kWh inklusiv mva.

Fastleddet i nettleia har de samme trinnene og prisene i kapasitetstrappa i 2024 som i 2023.

Forbruksavgiften til staten øker med ca. 3,8 %.

Økning i prisveksten Konsumprisindeksen (KPI) var på 4,8 prosent fra november 2022 til november 2023 (SSB).

I dette oppslaget har vi tatt med informasjon til husholdningskunder som har et årlig strømforbruk til og 100 000 kWh.

Hva er overføringstap?

Energileddet reduseres altså med 5 øre/kWh (inklusiv mva.). Hovedårsaken er, ifølge SAE, variasjon i energikostnader for overføringstapet. Kostnaden gjennom 2023 har vært lavere enn beregnet av Reguleringsmyndigheten for Energi.

Ifølge Store norske leksikon er nett-tap elektrisk tap i strømnettet. Slike tap er bestemt av fysiske lover og vil alltid oppstå ved transport av elektrisk energi.

SAE og andre nettselskaper måler hvor mye energi som sendes inn i nettet, og hvor mye kundene tar ut av det. Forskjellen, som utgjør tapet, må nettselskapene erstatte ved å kjøpe tilsvarende energimengder.

Tapet kan utgjøre opp mot 10 % av det som blir produsert, og det er størst når strømforbruket er høyt.

– Nett-tapet i SAE sitt nett var i 2022 på rundt 5 %, opplyser daglig leder i SAE Nils Martin Sætrang. Mesteparten av strømmen som brukes i Sør-Aurdal, er produsert av kraftverk i kommunen vår.

Nettleie kort forklart

Strømregningene din består av kostnader til strøm, nettleie og offentlige avgifter. Nettleien er det du betaler for å få strømmen fram fra produsenten til deg. SAE sin andel av nettleie til husholdninger består av det månedlige fastleddet og energileddet.

Statlige avgifter knyttet til nettleie inkluderer avgift på elektrisk kraft (elavgift), moms og bidrag til Energifondet. 

Utjevning av nett-tariffer

SAE sine kunder har i perioden april–desember 2023 nytt godt av tilskudd til utjevning av nett-tariffer.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) tildelte 20 millioner kroner til de syv nettselskapene som hadde høyest nettleie. Ett av disse selskapene var Sør-Aurdal Energi.

Støtten til SAE var på 1 282 897 kr, og reguleringsmyndigheten hadde, med bakgrunn i data fra 2021, beregnet at støtten til å bli 2,17 øre per kWh for SAE sine kunder.

Det er foreløpig ikke gjort vedtak om eventuell videreføring av denne støtten for 2024.

Offentlige avgifter

Forbruksavgiften er en statlig avgift som er bestemt av Stortinget. Slik er satsene for 2024:

TidsromPris inkl. mva.
januar–mars11,45 øre/kWh
april–desember19,80 øre/kWh

Avgiften til Energifondet på 1,25 øre/kWh hører med til offentlige avgifter.

Fastleddet per måned

Fastleddet, også kalt kapasitetsleddet, er det du må betale hver måned for å få levert strøm. SAE beregner beløpet etter det ene høyeste gjennomsnittlige timeforbruket du hadde forrige måned.

Nedenfor kan du se kapasitetstrappa i 2023 og 2024. Her ser du at satsene for neste år er de samme som for 2023.

KapasitetSatser 2023 og 2024 inkl. mva.
0–5 kWh562,50 kr/md.
5–8 kWh650,00 kr/md.
8–15 kWh775,00 kr/md.
15–30 kWh900,00 kr/md.
30–50 kWh1 012,50 kr/md.
50 kWh1 375,00 kr/md.

Det lønner seg altså å unngå høye forbrukstopper.

Energiledd

Energileddet i nettleia er det du betaler til SAE per transporterte kWh. Det er her prisreduksjonen fra 2023 til 2024 er lagt inn.

EnergileddetPris per kWh inkl. mva. 2023Pris per kWh inkl. mva. 2024
oktober-mars43,15 øre/kWh38,15 øre/kWh
april-september38,15 øre/kWh33,15 øre/kWh

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...