Gjermund Andersen og Truls Gullowsen Foto: Tor Bjarne Christensen

Bli med på tidenes skogvern-dugnadYTRING 

Publisert av Gjermund Andersen og Truls Gullowsen 27.12.2023. Sist oppdatert 22.12.2023.

Regjeringen har bevilget rekordmye penger til skogvern, men listen over skoger som ligger klar for vern er kort. Derfor vil vi invitere landets skogeiere med på en storstilt skogvern-dugnad.

Skogvern er et som et kinderegg: Vi tar vare på mangfoldet i skogene, samtidig som skogeierne får svært godt betalt for skogen og turgåerne får fantastiske naturopplevelser. I tillegg sikrer vi naturens livsviktig karbonlagre, noe som blir helt avgjørende for å løse klimakrisen.

Men hvis vi skal få til dette, må noe gjøres. Ferske tall fra Klima- og miljødepartementet viser at kun 64 skoger ligger klare med tilrådning til vern fra Miljødirektoratet. Hittil i år er det kun tilbudt 65 kvadratkilometer med produktiv skog gjennom frivillig vern-ordningen. Det er en nedgang på 77 prosent sammenlignet med hele 2020. Også i 2021 og 2022 var nedgangen betydelig.

Vi er glade for at det nå er bevilget mer penger til skogvern, men det hjelper lite med penger om det ikke er skoger å verne. Derfor oppfordrer vi skogeierne til å bli med på en nasjonal vernedugnad for å sikre norsk skogsnatur for ettertiden.

Og det begynner å haste, for situasjonen er alvorlig. Det er svært lite gammelskog igjen, og mer enn 1300 av artene som lever i skogen er nå utrydningstruede, ifølge Artsdatabanken rødliste fra 2021. Årlig hogges det i gamle naturskoger som vi ikke har råd til å miste. Eksemplene er dessverre mange.

Samtidig går skogvernet sakte. Kun 3,9 prosent av den produktive skogen er vernet. Hvis dagens vernetempo fortsetter, vil det ta 30 år før Stortingets vedtatte mål om ti prosent skogvern er nådd. I FNs naturavtale, som ble vedtatt på toppmøtet i Montreal i 2022, er målet 30 prosent vern av representativ natur.

Det er her skogeierne kan komme inn og gjøre en stor forskjell ved å tilby verneverdig skog til frivillig vern. Dette er en meget god ordning  hvor grunneierne får full erstatning for skogen. Det er kun retten til å hogge som grunneierne gir fra seg, og denne erstattes på en måte som langt overstiger inntjeningsmulighetene ved drift. Ordningen er skattefri, og grunneier beholder retten til jakt, fiske og bruk av eksisterende hytter.

Vi spør oss også om denne ordningen er godt nok kjent, for vi opplever stadig at skogeiere mangler kunnskap om frivillig vern. Her har landbruks- og skogeierforeninger et ansvar til å informere bransjen. Vi håper at de – og alle landets skogeiere – blir med på dugnaden. Vi kan fortsatt redde mangfoldet i den norske skognaturen. Det er ennå ikke for sent.

Truls Gulowsen
Leder i Naturvernforbundet
Gjermund Andersen
Leder i Naturvernforbundets skogutvalg

Les også..

Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gunnar på Mo

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen ...
Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Mens vi venter på mer informasjon

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet ...