Begnadalen og Leirskogen

Enighet om avhending av formålsbygg

Publisert av Arne Heimestøl 22.12.2023. Sist oppdatert 19.12.2023.

Da kommunestyret sist torsdag behandlet saken Eiendomsstrategi, var det knyttet stor spenning til hva som skal skje med kommunens tidligere lokaler for barneskoler på Leirskogen og i Begnadalen.

Formannskapet hadde foreslått at administrasjonen skulle få i oppdrag å igangsette og gjennomføre avhending av disse formålsbyggene.

Det ble framsatt tre forslag til vedtak.

Forslag fra Høyre framsatt av Asle Mikkelsgård Trædal

Nytt punkt 2 i formannskapets forslag til vedtak:

«Det skal foretas en samlet avhendelse av formålsbygg som ikke lenger er i bruk, og det gjennomføres på bakgrunn av de samme prinsipper. Dette vil gjelde Reinli barnehage, Leirskogen grendehus og Begnadalen skole, barnehage og samfunnshus.

Kommunen skal primært innlede forhandlinger med de respektive grendelag om deres muligheter til å overta eiendommene. Hvis dette ikke fører fram, skal de selges til private med en klausul om at kommunen beholder bruksrett av et visst omfang til samfunnsmessige arrangement for de ulike grendene/bygdene.

Nærmere omfang må fremforhandles med eventuelle kjøpere av eiendommene. Kommunestyret skal holdes orientert underveis i prosessene.»

Forslag fra Ap og FrP framsatt av Roger Kjensrud

Ap og Frp foreslo nytt punkt 2 i formannskapets forslag til vedtak:

«2.a). Administrasjonen får i oppdrag å igangsette avhending av formålsbygg Leirskogen grendehus. Forkjøpsrett forbeholdes lokalt grendeutvalg eller annen lokal frivillig organisasjon som f. eks. Bagn IL, med en kjøpesum pålydende kr 1,- og et kommunalt driftstilskudd pålydende kr 80 000,- hvert år i økonomiplanperioden 2024–2027.

Tilskuddet indeksreguleres. Dersom ingen frivillig organisasjon benytter seg av forkjøpsretten, legges
bygget ut for ordinært salg. Innstilling til avhending presenteres kommunestyret som sak.

b) Administrasjonen får i oppdrag å igangsette avhending av formålsbygg Begnadalen skole med unntak av samfunnsdelen, samt at lokaler for Begnadalen barnehage med SFO-tilbud skal ivaretas. Innstilling til avhending presenteres kommunestyret som sak.»

Fellesforslag framsatt av Marit Hougsrud (Sp)

Både forslaget fra Høyre og forslaget fra Ap og FrP ble trukket tilbake.

Det var dette fellesforslaget framsatt av ordfører Marit Hougsrud (Sp) som ble enstemmig vedtatt:

«Formålsbygg som det ikke er i bruk til kommunal tjenesteproduksjon, skal avhendes etter samme prinsipper.
a). Administrasjonen får i oppdrag å igangsette avhending av formålsbygg Leirskogen grendehus. Forkjøpsrett forbeholdes lokalt grendeutvalg eller annen lokal frivillig organisasjon. Kommunen skal inngå forhandlinger om muligheter ved overtakelse av eiendommen, herunder eventuelt driftstilskudd.

Dersom ingen frivillig organisasjon benytter seg av forkjøpsretten, legges bygget ut for ordinært salg. Innstilling til avhending presenteres kommunestyret som sak.

b) Administrasjonen får i oppdrag å igangsette avhending av formålsbygg Begnadalen skole med unntak av samfunnsdelen, samt at lokaler for Begnadalen barnehage med SFO-tilbud skal ivaretas. Innstilling til avhending presenteres kommunestyret som sak.»

Fra salen i kommunestyret
Fra salen i kommunestyret

Les også..

Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...
Bautahaugen

Velkommen til sommeråpning på Bautahaugen lørdag 22. juni kl. 12.00!BEKJENTGJØRELSE 

Åpning av sommerutstillinga: Bare ei bjørk? Rømmegraut, kaffe og vafler ...
Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Forsinket oppstart av Begnadalen barnehage

Barnehageåret 2023/2024 har Begnadalen barnehage ikke vært i drift. Barnehagebarn ...
Kart

Nå er det lagt til rette for fiberutbygging i Åsli

Torsdag 13. juni vedtok kommunestyret enstemmig å bevilge 289 266 ...