Roger Kjensrud. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Etterlyste budsjett presentert på tjenestenivå

Publisert av Arne Heimestøl 18.12.2023. Sist oppdatert 17.12.2023.

– Måten budsjettet er lagt fram på i dataverktøyet Framsikt, med at vi kun ser budsjett per sektor, uten at vi får tall på underliggende tjenestenivåer, gjør det veldig vanskelig å finne hva vi kan spare eller bruke penger på.

Dette sa gruppeleder Roger Kjensrud (Ap) da han fikk ordet under behandling av saken Budsjett- og økonomiplan 2024–2027 i kommunestyret 14. desember.

Kjensrud fortalte at han hadde blitt anmodet om å bruke de to tertialrapportene for inneværende år til å finne informasjonen han etterspurte.

– Det kunne jeg ha gjort og sendt spørsmål til administrasjonen i Framsikt, men med alle tjenestenivåer under hver sektor, ville det blitt så mange linjer frem og tilbake at jeg ikke har hatt tid til å gjennomføre det.

– Som følge av dette har verken jeg eller andre i gruppa klart å finne noe særlig vi kan endre på i budsjettet.

– Vi kjenner ikke behovene de ulike tjenestene har, og heller ikke hva det er tenkt budsjettert innenfor hver sektor, da blir det for meg nesten useriøst å foreslå mer eller mindre til en av tjenestene.

Med bakgrunn i dette fremmet Kjensrud følgende forslag til merknad:

«Kommunestyret får opp en sak med revidering av delegeringsreglementet og
økonomireglementet for å vedta hvordan fremtidig budsjett skal legges frem og vedtas av
kommunestyret.»

Merknaden ble enstemmig bifalt, og kommunedirektøren sa at han hadde merket seg det Kjensrud hadde sagt i sitt innlegg.

Les også..

KllubbdommerkursBEKJENTGJØRELSE 

Klubbhuset Hedalen IL tirsdag 9. april  18.00. Barn født i 2012 ...
Bomstasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vil at elbilister skal betale mer bompenger

Fylkestinget i Innlandet har vedtatt å søke Statens vegvesen om ...
Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene Ring Alm AS og Begna Bruk AS. Foto: Bjørn H. Pettersen og Halstein Heiene

Halvor Thørud tilsatt som daglig leder

Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene ...
Foto: Erik Solhjell

Skitur i solskinn i Hedalsfjellene

Det er utrolig fine forhold for skiturer denne vinterferien: Masse ...
Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Valdres i 4. kvartal 2023

Folketallet i Etnedal og Nord-Aurdal vokste mye i 4. kvartal ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 2

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...