Rolf Gunnar Olsen

Hva vil vi i Sør-Aurdal?YTRING 

Publisert av Rolf Gunnar Olsen 30.11.2023. Sist oppdatert 29.11.2023.

Som medlem av nyvalgt eldreråd har jeg vært med og gitt uttalelse om forslag til budsjett-24 og økonomiplan for de neste årene.
Jeg sitter og undrer meg, hva har jeg uttalt meg om? Som tidligere kommunestyrerepresentant og kommunal ansatt med budsjettansvar er jeg ikke sikker på hva framtiden blir.

Jeg trodde at når man skulle planlegge framtida, måtte man analysere dagens situasjon i kommunen, og bestemme seg for hva man vil beholde, hva man vil utvikle, og kanskje det er noe som kunne gjøre annerledes.

Det gjøres veldig mye god jobb i kommunen vår, og det er bra. Kommunestyret og de kommunalt ansatte er jo der for å gjøre hverdagslivet for oss som bor her best mulig.

Det vi trenger i en framtidsplan, er først og fremst optimisme. Vi skal ikke gå inn i de neste årene med et kommunestyrevedtak som sier at innbyggerne her i kommunen får dårligere tjenester fra kommunen.

Vi trenger en analyse av hvilke tjenester vi vil ha, og hva det vil koste kommunen. Vi har ikke sett hva tjenestelederne rundt i kommunen ønsker seg for å gi sine «kunder» den beste tjenesten.

Som pensjonert skolemann er jeg sikker på at det viktigste vi som innbyggere kan få, er fornøyde kommunalt ansatte personer som har tid til å gi oss de tjenester vi ønsker.

Når budsjettet skal vedtas, må det være med en kommentar som sier at det er behov for ansatte som har tid til dem som skal motta tjenestene.

Jeg har et ønske til dere i administrasjonen, og dere som er valgt inn i kommunestyret.
IKKE LAG FRAMTIDSVEDTAK SOM INNBÆRER INNSKRENKNINGER I TJENESTENE TIL INNBYGGERNE.

Les også..

Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter – Hedalen i ValdresANNONSE 

100 % STILLING KOKK OG SOMMERVIKARER – TILLKALLINGSVIKAR. Fekjær psykiatriske ...
Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 7

Etna Telegrafstasjon ble åpnet i 1908 på Etna Jernbanestasjon. NSB ...
Rådyr

Ta godt vare på viltet – hold hunden din i bånd

Fra kommunens hjemmeside: Det er krevende forhold for viltet, med ...
Marilyn C. Almeida

Bygda for alle – konsert for alle

Over 200 innbyggere var samlet til konsert i Sør-Aurdalshallen sist ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Denne evalueringa bør du lese

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn ...
Foto: Vilje Ildjarnstad Jordet

Boksalg

I forbindelse med rehabiliteringen av Hedalen barne- og ungdomsskole vil ...