Margrethe Kvarenes avdelingsdirektør | språk i skole og offentlig forvaltning

– Vagt språk

Publisert av Arne Heimestøl 24.11.2023. Sist oppdatert 24.11.2023.

Mandag 14.11. ble forslag til årsbudsjett 2024, økonomi- og handlingsplan for 2024–2027, samt gebyrer og avgifter for 2024 lagt ut til offentlig ettersyn. 

Vi har utfordret Språkrådet til å gi en kommentar til forordet i dokumentet.

Dette skriver Margrethe Kvarnes, avdelingsdirektør | språk i skole og offentlig forvaltning:

«Takk for muligheten til å kommentere språket i forordet til økonomiplan.

Teksten er unødvendig vag, abstrakt og tung å lese. Innholdet er godt pakket inn, og det kan nesten se ut som om man prøver å skjule en sannhet.

Ta dette eksempelet: «Behovet for å gjøre endringer i tjenestetilbudet tvinges frem som et resultat av demografisk sammensetting og -utvikling, utfordringer med rekruttering av nødvendig kompetanse, samt det faktum at den samme kompetansen lider under det vi kan kalle små-drifts ulemper».

Hvis vi pakker det ut, kan det se slik ut:

«Tjenestetilbudet i kommunen bør endres. Dette skyldes flere ting, blant annet befolkningssammensetningen og hvordan den utvikler seg, at det er vanskelig å rekruttere nødvendig kompetanse, og at det er dyrt å drifte små enheter.»

Beslutningsdokumenter som dette er ofte preget av vagt språk. Det er alvorlig. Flere kommunale politikere har tatt til orde for klarere språk i slike tekster, og noen kommuner har gjort noe med problemet, blant annet Kristiansand kommune og Stavanger kommune:

Les også..

Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter – Hedalen i ValdresANNONSE 

100 % STILLING KOKK OG SOMMERVIKARER – TILLKALLINGSVIKAR. Fekjær psykiatriske ...
Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 7

Etna Telegrafstasjon ble åpnet i 1908 på Etna Jernbanestasjon. NSB ...
Rådyr

Ta godt vare på viltet – hold hunden din i bånd

Fra kommunens hjemmeside: Det er krevende forhold for viltet, med ...
Marilyn C. Almeida

Bygda for alle – konsert for alle

Over 200 innbyggere var samlet til konsert i Sør-Aurdalshallen sist ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Denne evalueringa bør du lese

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn ...
Foto: Vilje Ildjarnstad Jordet

Boksalg

I forbindelse med rehabiliteringen av Hedalen barne- og ungdomsskole vil ...