Margrethe Kvarenes avdelingsdirektør | språk i skole og offentlig forvaltning

– Vagt språk

Publisert av Arne Heimestøl 24.11.2023. Sist oppdatert 24.11.2023.

Mandag 14.11. ble forslag til årsbudsjett 2024, økonomi- og handlingsplan for 2024–2027, samt gebyrer og avgifter for 2024 lagt ut til offentlig ettersyn. 

Vi har utfordret Språkrådet til å gi en kommentar til forordet i dokumentet.

Dette skriver Margrethe Kvarnes, avdelingsdirektør | språk i skole og offentlig forvaltning:

«Takk for muligheten til å kommentere språket i forordet til økonomiplan.

Teksten er unødvendig vag, abstrakt og tung å lese. Innholdet er godt pakket inn, og det kan nesten se ut som om man prøver å skjule en sannhet.

Ta dette eksempelet: «Behovet for å gjøre endringer i tjenestetilbudet tvinges frem som et resultat av demografisk sammensetting og -utvikling, utfordringer med rekruttering av nødvendig kompetanse, samt det faktum at den samme kompetansen lider under det vi kan kalle små-drifts ulemper».

Hvis vi pakker det ut, kan det se slik ut:

«Tjenestetilbudet i kommunen bør endres. Dette skyldes flere ting, blant annet befolkningssammensetningen og hvordan den utvikler seg, at det er vanskelig å rekruttere nødvendig kompetanse, og at det er dyrt å drifte små enheter.»

Beslutningsdokumenter som dette er ofte preget av vagt språk. Det er alvorlig. Flere kommunale politikere har tatt til orde for klarere språk i slike tekster, og noen kommuner har gjort noe med problemet, blant annet Kristiansand kommune og Stavanger kommune:

Les også..

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugens venner tildeles Kulturprisen

Under åpningen av sommersesongen 2024 på Bautahaugen hadde ordfører Hougsrud ...
Kulturfestival 2024

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...