Kaos i linjenettet

Store og kostbare skader på strømnettet

Publisert av Arne Heimestøl 20.11.2023. Sist oppdatert 15.11.2023.

Da storstormen rammet Sør-Aurdal fredag 19. november 2021, ble strømnettet slått ut i deler av kommunen. I Hedalen var skadene spesielt store fra Øverby til fylkesdelet ved Hedda hytter. Alle tilgjengelige mannskaper i SAE ble satt inn for å utbedre skadene.

Strømmen ble koblet på igjen etter hvert som linjenettet ble reparert. Mandag 22.11. kom strømmen tilbake sør til og med Gunderhuset. Høyspentlinjer ble prioritert før sidelinjer.

Høyspenten fra Gunderhuset til Vestbygda var sterkt skadet. Her ble ei skogsmaskin satt inn i oppryddingsarbeidet.

Strekningen Gunderhuset–Aspholt kom opp igjen onsdag 24.11. seint på kvelden. Seint på kvelden torsdag 25.11. var høyspentnettet oppe igjen helt til Storrustemoen.

Økonomiske kostnader

– Stormen 19.11.2021 medførte massiv stormfelling av skog i vårt område og konsekvensene for selskapets linjenett var omfattende, forteller daglig leder i SAE, Nils Martin Sætrang.

– Reparasjonsarbeidene er nå ferdigstilt og samlede kostnader som kan relateres til stormen utgjør totalt 16,2 millioner kr og oppsummeres slik:

TypeKostnader
Reparasjoner utført i 2022 som er aktivert på grunn av vesentlig
endring/forbedring i forbindelse med levetid og kapasitet.
6,3 mill. kr
Direkteførte reparasjonskostnader i 20213,9 mill. kr
Direkteførte reparasjonskostnader i 20221,4 mill. kr
Avbruddskostnader i 2021 og 2022 relatert til stormen og reparasjonsarbeider4,6 mill. kr
Sum: 16,2 mill. kr

– Dette er skrevet i 2023, og siste rest av synlige skader etter stormen ansees for reparert. Vi er forberedt på at det fortsatt kan være materiell som er svekket etter mekanisk påkjenning fra stormen og tilhørende trepåfall, opplyser Sætrang.

Sør i bygda. Foto: Ingvild Aaserud
Sør i bygda. Foto: Ingvild Aaserud
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...