Kaos i linjenettet

Store og kostbare skader på strømnettet

Publisert av Arne Heimestøl 20.11.2023. Sist oppdatert 15.11.2023.

Da storstormen rammet Sør-Aurdal fredag 19. november 2021, ble strømnettet slått ut i deler av kommunen. I Hedalen var skadene spesielt store fra Øverby til fylkesdelet ved Hedda hytter. Alle tilgjengelige mannskaper i SAE ble satt inn for å utbedre skadene.

Strømmen ble koblet på igjen etter hvert som linjenettet ble reparert. Mandag 22.11. kom strømmen tilbake sør til og med Gunderhuset. Høyspentlinjer ble prioritert før sidelinjer.

Høyspenten fra Gunderhuset til Vestbygda var sterkt skadet. Her ble ei skogsmaskin satt inn i oppryddingsarbeidet.

Strekningen Gunderhuset–Aspholt kom opp igjen onsdag 24.11. seint på kvelden. Seint på kvelden torsdag 25.11. var høyspentnettet oppe igjen helt til Storrustemoen.

Økonomiske kostnader

– Stormen 19.11.2021 medførte massiv stormfelling av skog i vårt område og konsekvensene for selskapets linjenett var omfattende, forteller daglig leder i SAE, Nils Martin Sætrang.

– Reparasjonsarbeidene er nå ferdigstilt og samlede kostnader som kan relateres til stormen utgjør totalt 16,2 millioner kr og oppsummeres slik:

TypeKostnader
Reparasjoner utført i 2022 som er aktivert på grunn av vesentlig
endring/forbedring i forbindelse med levetid og kapasitet.
6,3 mill. kr
Direkteførte reparasjonskostnader i 20213,9 mill. kr
Direkteførte reparasjonskostnader i 20221,4 mill. kr
Avbruddskostnader i 2021 og 2022 relatert til stormen og reparasjonsarbeider4,6 mill. kr
Sum: 16,2 mill. kr

– Dette er skrevet i 2023, og siste rest av synlige skader etter stormen ansees for reparert. Vi er forberedt på at det fortsatt kan være materiell som er svekket etter mekanisk påkjenning fra stormen og tilhørende trepåfall, opplyser Sætrang.

Sør i bygda. Foto: Ingvild Aaserud
Sør i bygda. Foto: Ingvild Aaserud
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...