Brannbilene

Går mot underskudd i 2023

Publisert av Arne Heimestøl 13.11.2023. Sist oppdatert 12.11.2023.

I økonomiplanen for Valdres brann- og redningstjeneste for 2024–2027 leser vi at prognosen for regnskapsåret 2023 viser et underskudd på ca. 1 mill. kr.

Underskuddet kommer i hovedsak av ekstraordinære naturhendelser og høyere lønns- og prisvekst enn tidligere forutsatt.

I økonomiforskrift for IKS som gjelder fra 1.1.2024 er det et krav at negativ egenkapital skal rettes opp seinest det andre året etter at det oppstod – det vil si i 2024.

Øker med 19 %

Valdres brann- og redningstjeneste IKS får inntekter fra eierkommunene. Sør-Aurdal sitt bidrag er 25 % av disse. I forslag til budsjett- og økonomiplan øker disse inntektene fra kommunen vår fra 5 923 000 kr i 2023 til 7 049 000 kr i 2024. Det er en økning på 19 %.

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...