Brannbilene

Går mot underskudd i 2023

Publisert av Arne Heimestøl 13.11.2023. Sist oppdatert 12.11.2023.

I økonomiplanen for Valdres brann- og redningstjeneste for 2024–2027 leser vi at prognosen for regnskapsåret 2023 viser et underskudd på ca. 1 mill. kr.

Underskuddet kommer i hovedsak av ekstraordinære naturhendelser og høyere lønns- og prisvekst enn tidligere forutsatt.

I økonomiforskrift for IKS som gjelder fra 1.1.2024 er det et krav at negativ egenkapital skal rettes opp seinest det andre året etter at det oppstod – det vil si i 2024.

Øker med 19 %

Valdres brann- og redningstjeneste IKS får inntekter fra eierkommunene. Sør-Aurdal sitt bidrag er 25 % av disse. I forslag til budsjett- og økonomiplan øker disse inntektene fra kommunen vår fra 5 923 000 kr i 2023 til 7 049 000 kr i 2024. Det er en økning på 19 %.

Les også..

Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...
Drikkevann

Bør flere sjekke fluoridinnhold i drikkevannet?

Det har vært stor interesse knyttet til oppslagene Hedalen.no og ...
Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...