Brannbilene

Går mot underskudd i 2023

Publisert av Arne Heimestøl 13.11.2023. Sist oppdatert 12.11.2023.

I økonomiplanen for Valdres brann- og redningstjeneste for 2024–2027 leser vi at prognosen for regnskapsåret 2023 viser et underskudd på ca. 1 mill. kr.

Underskuddet kommer i hovedsak av ekstraordinære naturhendelser og høyere lønns- og prisvekst enn tidligere forutsatt.

I økonomiforskrift for IKS som gjelder fra 1.1.2024 er det et krav at negativ egenkapital skal rettes opp seinest det andre året etter at det oppstod – det vil si i 2024.

Øker med 19 %

Valdres brann- og redningstjeneste IKS får inntekter fra eierkommunene. Sør-Aurdal sitt bidrag er 25 % av disse. I forslag til budsjett- og økonomiplan øker disse inntektene fra kommunen vår fra 5 923 000 kr i 2023 til 7 049 000 kr i 2024. Det er en økning på 19 %.

Les også..

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...
Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...
Klar for rumpeldunkkamp

Den lyse veien

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...