Branninspektør Knut Erik Ringen og leder i feieseksjonen, Niclas Landsfeldt Kristiansen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Sjekk gjerne ildsteder nå

Publisert av Arne Heimestøl 11.11.2023. Sist oppdatert 10.11.2023.

På seniortreffet mandag 6.11. på Nordre Lokalet var Valdres brann- og redningstjeneste (VBR) til stede. Branninspektør Knut Erik Ringen og leder i feieseksjonen, Niclas Landsfeldt Kristiansen, kom med en rekke påminnelser som Hedalen.no vil ta opp i en serie med artikler.

Ildsteder

– Når det gjelder valg av ildsted, er et nytt, rentbrennende helt klart mye mer energieffektivt sammenlignet med et gammelt ildsted, sier Landsfeldt Kristiansen.

En rentbrennende ovn i dag har en virkningsgrad på 75–80 prosent, noe som gir en betraktelig reduksjon i vedforbruket. – Altså bruker man mindre ved, får mer varme pr. kg ved og minsker utslipp.

Passe størrelse

Skal du skaffe deg nytt ildsted, anbefaler Kristiansen at dette ikke er for stort. Det kan nemlig føre til at det blir for varmt i rommet man fyrer, og at man derfor struper på trekken slik at forbrenningen blir ufullstendig. Med slik fyring kan det dannes bek i skorsteinen.

Viktig med ettersyn

Ildsteder har også behov for ettersyn, som rengjøring for sot både i ildsted og røykrør. Allerede ved 1 mm sot som dannes inne i ovnen blir det et stort varmetap.

– Når det nye ildstedet er montert, er det viktig at det får nok luft fra rommet det står i, da dette er svært viktig for at den skal fungere optimalt. Sørg for at rommet har ventiler som står oppe, eller at det er montert tilluftskanal under ildstedet, sier Landsfelt Kristiansen.

– Nye ildsteder trenger mye mer til-luft for å brenne riktig, døren må også være litt oppe – faktisk nesten hele første ilegget.

Landsfeldt Kristiansens råd ved valg, montering og bruk av ildsted

  1. Ikke kjøp for stort ildsted.
  2. Bli kjent med hvordan ildstedet fungerer, les monteringsveiledningen før bruk.
  3. Sørg for nok tilluft i rommet.
  4. Sørg for å ikke ha for grov ved.
  5. Tenn på veden fra toppen.
  6. Ha døren litt åpen til det brenner friskt.
  7. Legg inn nytt illegg når det kun er glør igjen.
  8. Legg inn lite ved, men hyppig istedenfor mye og sjeldent.
  9. Juster trekkventiler, men sørg for at det alltid brenner friskt.

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Kommunalsjef Gro Anita Bakketun har fått avsluttet sitt arbeidsforhold til Sør-Aurdal kommune

Sist tirsdag ettermiddag tok kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen kontakt med ...
Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...