Branninspektør Knut Erik Ringen og leder i feieseksjonen, Niclas Landsfeldt Kristiansen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Sjekk gjerne ildsteder nå

Publisert av Arne Heimestøl 11.11.2023. Sist oppdatert 10.11.2023.

På seniortreffet mandag 6.11. på Nordre Lokalet var Valdres brann- og redningstjeneste (VBR) til stede. Branninspektør Knut Erik Ringen og leder i feieseksjonen, Niclas Landsfeldt Kristiansen, kom med en rekke påminnelser som Hedalen.no vil ta opp i en serie med artikler.

Ildsteder

– Når det gjelder valg av ildsted, er et nytt, rentbrennende helt klart mye mer energieffektivt sammenlignet med et gammelt ildsted, sier Landsfeldt Kristiansen.

En rentbrennende ovn i dag har en virkningsgrad på 75–80 prosent, noe som gir en betraktelig reduksjon i vedforbruket. – Altså bruker man mindre ved, får mer varme pr. kg ved og minsker utslipp.

Passe størrelse

Skal du skaffe deg nytt ildsted, anbefaler Kristiansen at dette ikke er for stort. Det kan nemlig føre til at det blir for varmt i rommet man fyrer, og at man derfor struper på trekken slik at forbrenningen blir ufullstendig. Med slik fyring kan det dannes bek i skorsteinen.

Viktig med ettersyn

Ildsteder har også behov for ettersyn, som rengjøring for sot både i ildsted og røykrør. Allerede ved 1 mm sot som dannes inne i ovnen blir det et stort varmetap.

– Når det nye ildstedet er montert, er det viktig at det får nok luft fra rommet det står i, da dette er svært viktig for at den skal fungere optimalt. Sørg for at rommet har ventiler som står oppe, eller at det er montert tilluftskanal under ildstedet, sier Landsfelt Kristiansen.

– Nye ildsteder trenger mye mer til-luft for å brenne riktig, døren må også være litt oppe – faktisk nesten hele første ilegget.

Landsfeldt Kristiansens råd ved valg, montering og bruk av ildsted

  1. Ikke kjøp for stort ildsted.
  2. Bli kjent med hvordan ildstedet fungerer, les monteringsveiledningen før bruk.
  3. Sørg for nok tilluft i rommet.
  4. Sørg for å ikke ha for grov ved.
  5. Tenn på veden fra toppen.
  6. Ha døren litt åpen til det brenner friskt.
  7. Legg inn nytt illegg når det kun er glør igjen.
  8. Legg inn lite ved, men hyppig istedenfor mye og sjeldent.
  9. Juster trekkventiler, men sørg for at det alltid brenner friskt.

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...