Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Må gå kritisk gjennom både inntekter og utgifter

Publisert av Arne Heimestøl 06.11.2023. Sist oppdatert 01.11.2023.

Torsdag 26.10. fikk utvidet formannskap (FrP var også representert) en orientering om status i arbeidet med budsjett- og økonomiplan for perioden 2024–2027.

Noen tiltak er lagt inn for å få budsjettet i balanse, men en mangler mellom 7 og 8 millioner kroner for å komme i null med budsjettet for 2024.

Ett av tiltakene som ble nevnt, var å sette i gang arbeid med ny alminnelig taksering av alle skattepliktige eiendommer i kommunen.  Det er snart 10 år siden dette skjedde sist (2014 – og med takster gjeldende fra og med eiendomsskatteåret 2015). Siden den gang har det vært en betydelig prisvekst.

Et alternativ kan være å foreta en såkalt kontorjustering av takstene for boliger, fritidseiendommer, linjenett til kraftverk og næringseiendommer (altså alt unntatt kraftverk). Her kan en justere takstene med inntil 10 %.

Administrasjonen varslet at det vil komme en sak om dette på nyåret. Så vil det bli kommunestyret som bestemmer om og når tiltak skal settes i verk.

Les også..

Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kommunen fikk medhold: Avslag på dispensasjon fra byggeforbud

I forbindelse med uværet "Hans" i august 2023 steg grunnvannet ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gnistrande framsyning av «Eg er Tølleiv»

Laurdag kveld var det nypremiere på Åsgårdsreia teaterlag si teaterframsyning ...