Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Må gå kritisk gjennom både inntekter og utgifter

Publisert av Arne Heimestøl 06.11.2023. Sist oppdatert 01.11.2023.

Torsdag 26.10. fikk utvidet formannskap (FrP var også representert) en orientering om status i arbeidet med budsjett- og økonomiplan for perioden 2024–2027.

Noen tiltak er lagt inn for å få budsjettet i balanse, men en mangler mellom 7 og 8 millioner kroner for å komme i null med budsjettet for 2024.

Ett av tiltakene som ble nevnt, var å sette i gang arbeid med ny alminnelig taksering av alle skattepliktige eiendommer i kommunen.  Det er snart 10 år siden dette skjedde sist (2014 – og med takster gjeldende fra og med eiendomsskatteåret 2015). Siden den gang har det vært en betydelig prisvekst.

Et alternativ kan være å foreta en såkalt kontorjustering av takstene for boliger, fritidseiendommer, linjenett til kraftverk og næringseiendommer (altså alt unntatt kraftverk). Her kan en justere takstene med inntil 10 %.

Administrasjonen varslet at det vil komme en sak om dette på nyåret. Så vil det bli kommunestyret som bestemmer om og når tiltak skal settes i verk.

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...