Fekjær psykiatriske senter

– Ser lyst på framtida

Publisert av Arne Heimestøl 28.10.2023. Sist oppdatert 27.10.2023.

Fekjær psykiatriske senter har for tiden 28 pasienter. Ordningen med fritt behandlingsvalg ble avviklet 1. januar 2023. Fra nyttår har senteret avtale med Helse Sør-Øst om 20 behandlingsplasser.

Nye anbudsrunder

– Vi har som mål å kunne tilby 30 behandlingsplasser, opplyser institusjonssjef Elling Fekjær. – Derfor vil vi delta i nye anbudsrunder.

Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Institusjonssjef Elling Fekjær.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Lykkes vi med å nå målet vårt, vil vi trenge flere ansatte. Det tror jeg vi skal få til, for til nå har det vært mange søkere til ledige stillinger ved Fekjær psykiatriske senter. Som eksempel kan jeg nevne at vi at flere psykiatere har meldt interesse for å jobbe hos oss. Vi ser lyst på framtida.

For tiden er det snaut 60 ansatte ved Fekjær psykiatriske senter. Noen av disse er i deltidsstillinger.

– Ingen har blitt oppsagt som følge av avviklingen av ordningen med fritt behandlingsvalg. Ingen har blitt permittert, men det har vært noe naturlig avgang, sier Fekjær.

Godt tilrettelagt

Fekjær psykiatriske senter har en stor og velholdt bygningsmasse, og den har stadig blitt utvidet.

– Styret ved Stiftelsen Fekjær vedtok for en del år tilbake at vi skulle forsøke å få på plass enda et bygg. Dette fordi vi på den måten vil stå sterkere inn i framtida innen norsk psykiatri og i forhold til å legge inn nye anbud. Nå står bygget Bekkom ferdig, forteller Elling.

Foto: Statsforvalteren i Innlandet/Kristina Skamsar
Knut Storberget
Foto: Statsforvalteren i Innlandet/Kristina Skamsar

– Det har tre etasjer og er reist i tradisjonell Fekjær-stil – med delvis gammelt tømmer utvendig, men det er også nybygg.

7. november kommer statsforvalteren i Innlandet, Knut Storberget, for å åpne bygget.

Åpen dag

Sist lørdag hadde Fekjær psykiatriske senter invitert til åpen dag der det ble orientert om tjenestene senteret gir.

– Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser, sa klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken.

– Hos oss finner du ikke lange korridorer og hvite, sterile sykehusvegger. Midt i et levende kulturlandskap danner et gardstun med småhus og tømmerhus en annerledes ramme, der aktiviteter og deltakelse er en viktig del av behandlingen. Vi kombinerer forskning og fagkunnskap med generasjoners erfaring i å hjelpe folk med alvorlige psykiske lidelser.

Og behovene er store. For tiden har senteret rundt 50 personer på venteliste. Fekjær skal levere og drive spesialisthelsetjeneste med prioritet for unge voksne med alvorlige psykiske lidelser og eventuelt i kombinasjon med alvorlig rus- og avhengighetsproblematikk.

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fra venstre: Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, psykolog / ass. enhetsleder Louise Walker Utheim, enhetsleder enhet 1 Vibeke Finnøen Amundsen, leder poliklinikk Tone Kristin Solberg, enhetsleder enhet II Nina Haugom Grøv og utviklingsleder/koordinator Gunnar Fossholt.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

De ulike enheten på Fekjær psykiatriske senter

Enhet I tilbyr spesialisthelsetjenestebehandling for unge voksne pasienter med psykoselidelser, alvorlige stemningslidelser, sammensatte psykiske- og ruslidelser, kompleks PTSD og andre alvorlige psykiske lidelser.

Enhet II tilbyr spesialisthelsetjenestebehandling for unge voksne pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelser, kompleks PTSD, ROP lidelse og andre alvorlige psykiske lidelser.

Døgnenhetene tilbyr utredning og begynnende behandling med hovedvekt på miljøterapi og individualterapi. Behandlingstid ved døgninnleggelse 3 – 6 måneder.

Fekjær poliklinikk tilbyr individualterapi, gruppebehandling/dagbehandling og har ansvar for behandlingstilbudet ved Fekjærtunet overgangsboliger.

Personalgrupper ved Fekjær

Psykiatere / spesialister i psykiatri, spesialist i allmennmedisin, psykologspesialist/psykologer, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer m/master eller videreutdanning i psykisk helsearbeid, idrettskonsulenter, helsefagarbeidere, institusjonskokk, vaktmester, renholdspersonell og kontorpersonell.

Brukermedvirkning

Døgntilbudet på Fekjær har altså to enheter. Alle pasientene er frivillig innlagt.

Fekjær har to brukerrepresentanter på hver enhet. Disse er valgt av pasientene som har sitt eget møte ukentlig, og tar saker de ønsker opp med ledelsen direkte gjennom de valgte representantene.

– Denne ordningen har vært viktig for å utvikle det miljøterapeutiske behandlingstilbudet ved Fekjær. Mye av dagens tilbud er utviklet nettopp i tråd med tidligere pasienters erfaringer, sier klinikksjef Perlestenbakken.

Bildeglimt fra åpen dag

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Kulturelt innslag ble det også på den åpne dagen. Tre elever fra kulturskolen spilte piano.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Det var lagt opp til omvisning på senteret. Frammøtet på dagen var godt. Her gis det orientering om behandlingskollektivet Heggom med to treningsleiligheter.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fekjærtunet overgangsboliger med seks leiligheter gir for noen videre behandling etter utskrivelse fra døgnenhetene
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Poliklinikken med ambulant team
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Innlandet fylkeskommune gir skoletilbud med karriereveiledning på Fekjær. En del av skolen holder til i Bakkestuggua.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Hellsenningen

Hvilke effekter har hyttebygging?

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene ...
Klar for rumpeldunkkamp

Andreas Tate

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...