Nye leger

Sliter med å få nok leger til Bagn legesenter

Publisert av Arne Heimestøl 27.10.2023. Sist oppdatert 25.10.2023.

I 2. tertialrapport til formannskapet og kommunestyret leser vi at det har vært vanskelig å rekruttere ny lege i én av legestillingene som nå er ubesatt.

I tillegg vil én av de gjenværende faste ha permisjon i store deler av 2024.

Det har vært jobbet med annonsering og hvilke muligheter kommunen har for å kunne knytte til seg ny lege / nye leger.

Ledig legestilling har vært lyst ut to ganger, og kommunen har nå innhentet ekstern hjelp i denne prosessen via legejobber.no.

Søkt hjelp fra vikarbyrå

Siden den ene legestillingen har vært ubesatt fra mai/juni, har det ført til behov for å bruke vikarbyrå for å ha god nok legedekning. Prognosen viser at det ligger an til et merforbruk på 1,032 millioner kroner ved slutten av året som følge av dette.

Status

På helsenorge.no finner vi følgende opplysninger om fastleger i Bagn:

  • Magdalena Gorlas Aure har en liste på 700 pasienter. Lista er full, og det er i skrivende stund 22 på venteliste for å få plass.
  • Nerijus Gintalas sin liste teller 940 pasienter. Her er det heller ikke noen ledige plasser, og 36 personer har satt seg på venteliste.
  • Liste uten fastlege: Her var det i skrivende stund en liste med 970 pasienter med 604 ledige plasser.

167 flere fastleger

20. oktober presenterte Helsedirektoratet sin halvårsrapport for allmennlegetjenesten.

Så langt i år har veksten i antallet fastleger i fastlegeordningen vært større enn i tidligere år, med en økning på 167 per oktober 2023. 

Helsedirektør Bjørn Gulvog mener det er flere årsaker til denne utviklingen og peker særlig på tilskudd til allmennlege i spesialisering (ALIS) som en viktig driver for økt rekruttering til kommunene. 

I 2023 har 228 kommuner søkt om til sammen 458 millioner kroner i tilskudd for totalt 1871 leger. Dette er en økning på 513 nye leger sammenlignet med søknadsåret 2022.

Selv om situasjonen bedrer seg, er det ifølge siste halvårsrapport for allmennlegetjeneste fortsatt 220 000 listeinnbyggere i Norge som mangler fast lege.

Bjørn Guldvog, helsedirektør. Foto: Helsedirektoratet / Thomas Koonce
Bjørn Guldvog, helsedirektør. Foto: Helsedirektoratet / Thomas Koonce

Les kronikken Fastlegekrisen kan løses om vi lytter til unge kvinner.

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...