Valgfagsgruppa framfor skada benk Foto: Arne Heimestøl

Øydelagd benk på Hedalen barne- og ungdomsskole

Publisert av Eivind Olmhus 25.10.2023. Sist oppdatert 24.10.2023.

Ungdomstrinnet ved HEBU har starta opp med valfaget Praktiske handverksfag dette skuleåret. Dette er eit fag som legg opp til praktisk arbeid og utprøving der elevane skal lære seg å bruke og vedlikehalde verktøy og nytte materialar på ein god måte.

Haustprosjekt med støtte frå lokalt næringsliv

Haustprosjektet i år har vore å laga litt større ting av tre, og vi har vore så heldige å få sponsa materialar av Begna Bruk. Det har blitt bygd sykkelhopp, utstyrskassar og ballkasse til småtrinnet og eit nytt utebord til skuleplassen (ein av to, vi har framleis materialar igjen).

Dette har vore veldig artige timar, og ved å slå sama ein del av undervisninga i bolkar hadde vi ein og ein halv dag i september der vi kun hadde bygging på timeplanen. Elevane har i stor grad vore sjølvgåande og diskutert seg fram til løysingar og laga oversikt over kva slags dimensjonar dei trong før bygginga starta. 

Utebordet vart valt ut som eitt av hovudprosjekta, blant anna fordi fjorårets elevråd ynskte seg nye bord til skuleplassen.

Foto: Eivind Olmhus
Foto: Eivind Olmhus
Foto: Eivind Olmhus
Foto: Eivind Olmhus
Foto: Eivind Olmhus
Foto: Eivind Olmhus
Foto: Eivind Olmhus
Foto: Eivind Olmhus

I det store og det heile har det vore eit kjempefint prosjekt som me ikkje hadde fått til utan samarbeid med lokalt næringsliv. Vi har også fått låne noko utstyr på byggedagane av snikkar Øystein Fossholt. Dette, saman med hjelpa frå Begna Bruk har gjort av vi kan gje elevane verdifull læring og praktisk erfaring. 

Ubedne gjestar

Det var derfor utruleg kjedeleg å sjå at det har vore ubedne gjestar her i helga som har køyrd på, eller på annan måte skada benken slik at han no treng å verte reparert. Me stata tysdag med å klargjere nye materialar. Vi må byte ut nokre delar, då han har fått skikkeleg medfart og mista ein del flisbitar, sprekt opp, og fleire av skruene er rivne ut. 

Men, elevane har tatt det med godt mot, og me ser for oss å ha fiksa benken igjen i neste valfagstime. Om då med nokre skjønnheitsflekkar. 

Benken var flytta fleire meter over skuleplassen. Her ser du eksempel på skadane. Foto: Eivind Olmhus
Benken var flytta fleire meter over skuleplassen. Her ser du eksempel på skadane.
Foto: Eivind Olmhus
– Vi synes det er veldig vondt og trist at benken vi har laget har blitt ødelagt. Det er veldig dårlig gjort. Vi håper at den som har gjort det angrer veldig. Dette har vi brukt lang tid på, skriver Martin på vegne av valgfagsgruppa. Foto: Arne Heimestøl
– Vi synes det er veldig vondt og trist at benken vi har laget, har blitt ødelagt. Det er veldig dårlig gjort. Vi håper at den som har gjort det, angrer veldig. Dette har vi brukt lang tid på, skriver Martin på vegne av valgfagsgruppa.
Foto: Arne Heimestøl

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...