Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

– Sykefraværet er fortsatt høyt

Publisert av Arne Heimestøl 23.10.2023. Sist oppdatert 22.10.2023.

I 2. tertialrapport til formannskapet og kommunestyret finner vi informasjon om sykefravær i kommunen. Det samlede sykefraværet er minst i tjenesteområdet plan og teknisk og størst i helse og omsorg.

Slik har det totale sykefraværet utviklet seg:

Tjenesteområde202120222023
Sentraladministrasjonen0,53 %9,54 %8,05 %
Oppvekst og kultur9,58 %8,28 %7,52 %
Helse og omsorg13,89 %12,04 %12,22 %
Plan og teknisk6,8 %3,98 %2,42 %
Alle tjenesteområdene samlet11,18 %9,87 %9,49 %

årsmelding og regnskap for 2022 for Sør-Aurdal kommune leser vi at det var 285 årsverk i kommunen i 2022.

Sykefraværet i kommunen var i 2022 på 10,3 %.

81 % av kommunens fast ansatte dette året var kvinner. 19 % var menn.

Fra 2. tertialrapport 2023:

«Sykefraværet er fremdeles høyt, spesielt i helse- og omsorgssektoren. Dette kan antas å henge sammen med senvirkninger etter pandemien kombinert med høy belastning på de ansatte. Det er utfordrende å rekruttere og å skaffe vikarer til sektoren, noe som er en kjent problemstilling i hele landet.

For at utviklingen skal gå i riktig retning er det viktig å fortsatt ha fokus på gode rutiner for oppfølging av langtidssykemeldte, og tilrettelegging for at arbeidstakere raskt skal kunne komme tilbake i arbeid dersom det er mulig. Det arbeides også kontinuerlig med å opprettholde et godt arbeidsmiljø som en del av nærværarbeidet.»

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...