Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

– Sykefraværet er fortsatt høyt

Publisert av Arne Heimestøl 23.10.2023. Sist oppdatert 22.10.2023.

I 2. tertialrapport til formannskapet og kommunestyret finner vi informasjon om sykefravær i kommunen. Det samlede sykefraværet er minst i tjenesteområdet plan og teknisk og størst i helse og omsorg.

Slik har det totale sykefraværet utviklet seg:

Tjenesteområde202120222023
Sentraladministrasjonen0,53 %9,54 %8,05 %
Oppvekst og kultur9,58 %8,28 %7,52 %
Helse og omsorg13,89 %12,04 %12,22 %
Plan og teknisk6,8 %3,98 %2,42 %
Alle tjenesteområdene samlet11,18 %9,87 %9,49 %

årsmelding og regnskap for 2022 for Sør-Aurdal kommune leser vi at det var 285 årsverk i kommunen i 2022.

Sykefraværet i kommunen var i 2022 på 10,3 %.

81 % av kommunens fast ansatte dette året var kvinner. 19 % var menn.

Fra 2. tertialrapport 2023:

«Sykefraværet er fremdeles høyt, spesielt i helse- og omsorgssektoren. Dette kan antas å henge sammen med senvirkninger etter pandemien kombinert med høy belastning på de ansatte. Det er utfordrende å rekruttere og å skaffe vikarer til sektoren, noe som er en kjent problemstilling i hele landet.

For at utviklingen skal gå i riktig retning er det viktig å fortsatt ha fokus på gode rutiner for oppfølging av langtidssykemeldte, og tilrettelegging for at arbeidstakere raskt skal kunne komme tilbake i arbeid dersom det er mulig. Det arbeides også kontinuerlig med å opprettholde et godt arbeidsmiljø som en del av nærværarbeidet.»

Les også..

Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Plagiert saksframstilling?

Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for kommunen skal behandles av formannskapet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Eva Hansen og kampen om den lille perla

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Stor aktivitet på trampollina Foto: Arne Heimestøl

Godt besøkt Salto-samling

Lørdag ettermiddag var det sesongavslutning for Salto i Storruste. Salto ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 4 av 6

Hare og skogsfugl som tyr inn på Goplerudjordet, synes ikke ...
Tingvoll

Sykefraværet har gått ned

I årsmelding og regnskap for 2023 leser vi at sykefraværet ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars tiende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...