Eli Torp

Bare én frivilligsentral i Sør-Aurdal fra 2024

Publisert av Arne Heimestøl 19.10.2023. Sist oppdatert 18.10.2023.

I Sør-Aurdal er det to frivilligsentraler. Fra nyttår gis det statlig tilskudd til én – det samme antallet som det er søkt om.

I 2022 var tilskuddssummen per sentral på 448 000 kroner. Det kommunale tilskuddet per sentral var på 250 000 kr.

– Fra 2024 har vi heller ikke lokalt tilskudd for sentral 2, opplyser styreleder Svein Bakke i Sør-Aurdal frivilligsentral.

– Endringene fører til at vi ikke har økonomi til å lønne alle ansatte på frivilligsentralen. Det gjelder

  • én ansatt på ungdomsklubben i 6 % stilling.
  • én ansatt på tilbudet «Disco» som er en festkveld en gang i måneden for brukere av tilrettelagte tjenester i Valdres + Nordre Land, 3 % stilling
  • én ansatt på tilbudet «Aktivitetstilbud for senior» i 32 % stilling.

– Det vil fortsatt være to ansatte, hver i 6 % stilling, til å drive ungdomsklubben i Bagn, sier Bakke.

Frivilligsentralen kan bli kommunal

Daglig leder Eli Torp forteller at det har vært møter med kommunen om en eventuell overgang til kommunal sentral.

– Det har vært en lang prosess, blant annet på grunn av en har ventet på ny forskrift for frivilligsentraler.
Det er ingen forskjell på tilbud og aktiviteter i en ideell og en kommunal frivilligsentral. Alle frivilligsentraler skal drives i samsvar med vedtekter og retningslinjer fra Norges Frivilligsentraler og Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler. Det er årsmøtet som til syvende og sist avgjør om vi eventuell skal gå over til å bli en kommunal sentral.

På landsbasis er 54,5 % av landets frivilligsentraler kommunale.

Må satse mer på frivillig innsats

Eli Torp sier at hun skal gjøre det hun kan for at bortfallet av stillingene påvirker deltakere i minst mulig grad.

– Men det er klart at det vil kunne bli en stor forskjell i de tilbudene som vi har hatt ansatte i. Vi har fantastisk flinke, engasjerte og ivrige frivillige i sentralen som gir så masse av seg selv på ulike tilbud og aktiviteter, til stor gjensidig glede for alle, men en ansatt har tid og mulighet til å jobbe med tilbudene på en litt annen måte enn det en frivillig kanskje har kapasitet til.

– Det har vært stor oppslutning rundt disse aktivitetene, og vi håper og tror at de kan videreføres med engasjement fra frivillige.

Torp legger til at frivilligsentralens aktiviteter er tufta på frivillig innsats og engasjement. – Uten de frivillige har vi ingen aktiviteter.

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...