Eli Torp

Bare én frivilligsentral i Sør-Aurdal fra 2024

Publisert av Arne Heimestøl 19.10.2023. Sist oppdatert 18.10.2023.

I Sør-Aurdal er det to frivilligsentraler. Fra nyttår gis det statlig tilskudd til én – det samme antallet som det er søkt om.

I 2022 var tilskuddssummen per sentral på 448 000 kroner. Det kommunale tilskuddet per sentral var på 250 000 kr.

– Fra 2024 har vi heller ikke lokalt tilskudd for sentral 2, opplyser styreleder Svein Bakke i Sør-Aurdal frivilligsentral.

– Endringene fører til at vi ikke har økonomi til å lønne alle ansatte på frivilligsentralen. Det gjelder

  • én ansatt på ungdomsklubben i 6 % stilling.
  • én ansatt på tilbudet «Disco» som er en festkveld en gang i måneden for brukere av tilrettelagte tjenester i Valdres + Nordre Land, 3 % stilling
  • én ansatt på tilbudet «Aktivitetstilbud for senior» i 32 % stilling.

– Det vil fortsatt være to ansatte, hver i 6 % stilling, til å drive ungdomsklubben i Bagn, sier Bakke.

Frivilligsentralen kan bli kommunal

Daglig leder Eli Torp forteller at det har vært møter med kommunen om en eventuell overgang til kommunal sentral.

– Det har vært en lang prosess, blant annet på grunn av en har ventet på ny forskrift for frivilligsentraler.
Det er ingen forskjell på tilbud og aktiviteter i en ideell og en kommunal frivilligsentral. Alle frivilligsentraler skal drives i samsvar med vedtekter og retningslinjer fra Norges Frivilligsentraler og Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler. Det er årsmøtet som til syvende og sist avgjør om vi eventuell skal gå over til å bli en kommunal sentral.

På landsbasis er 54,5 % av landets frivilligsentraler kommunale.

Må satse mer på frivillig innsats

Eli Torp sier at hun skal gjøre det hun kan for at bortfallet av stillingene påvirker deltakere i minst mulig grad.

– Men det er klart at det vil kunne bli en stor forskjell i de tilbudene som vi har hatt ansatte i. Vi har fantastisk flinke, engasjerte og ivrige frivillige i sentralen som gir så masse av seg selv på ulike tilbud og aktiviteter, til stor gjensidig glede for alle, men en ansatt har tid og mulighet til å jobbe med tilbudene på en litt annen måte enn det en frivillig kanskje har kapasitet til.

– Det har vært stor oppslutning rundt disse aktivitetene, og vi håper og tror at de kan videreføres med engasjement fra frivillige.

Torp legger til at frivilligsentralens aktiviteter er tufta på frivillig innsats og engasjement. – Uten de frivillige har vi ingen aktiviteter.

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Kommunalsjef Gro Anita Bakketun har fått avsluttet sitt arbeidsforhold til Sør-Aurdal kommune

Sist tirsdag ettermiddag tok kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen kontakt med ...
Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...