Vaksine

Bør du vaksinere deg?

Publisert av Arne Heimestøl 15.10.2023. Sist oppdatert 12.10.2023.

Hedalen.no har tatt kontakt med avdelingsleder Laila Lundstein ved Bagn legesenter og stilt henne noen spørsmål om vaksinering.

Koronavaksinering

Hvem bør ta koronavaksine nå?

– Vaksineanbefaling for høsten 2023: Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende målgrupper bør vaksineres med en oppfriskningsdose før høst-vintersesongen 23/24:

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere 
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe 
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Aldersgruppen 6 måneder –11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering
 • Gravide i 2. eller 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

Bør de som nylig har gjennomgått korona, ta vaksine?

– Nylig gjennomgått covid-19-infeksjon gir god beskyttelse de første månedene. I tilfeller hvor det er bekreftet covid-19-infeksjon, kan man derfor vente i 3-4 måneder med å ta en ny oppfriskningsdose.

Influensavaksine

Hvem bør ta influensavaksine?

Vi følger retningslinjene til Fhi:

Barn og voksne i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • 65 år eller eldre
 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år.

Henvendelse

Hvor skal de som ønsker å ta vaksine, henvende seg:

– Alle som ønsker koronavaksine og/eller influensavaksine i Sør-Aurdal, henvender seg til Bagn Legesenter på tlf. 61 34 85 50.

Les også..

Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...