Ordfører Marit Hougsrud Foto: Arne G. Perlestenbakken

Marit Hougsrud valgt til ordfører

Publisert av Arne Heimestøl 13.10.2023. Sist oppdatert 12.10.2023.

Torsdag 12.10. ble Marit Hougsrud (Sp) gjenvalgt som ordfører i Sør-Aurdal kommune. Vi har stilt henne en rekke spørsmål, flere av disse tar utgangspunkt i KS sin håndbok for ordførere.

Mange roller

I håndbok for ordførere leser vi at en ordfører bør være retoriker, folkets representant, grundig, ansvarlig, utvikler, idéskaper, beslutningsorientert, prosessdeltaker, løsningsorientert, pådriver, revolusjonær, analytiker, arbeidsgiver, idealist, ideolog, generalist og forhandler. 

Dette er ikke småtteri. Kan du plukke noen ord der du mener du har lykkes godt i din første periode som ordfører, og gjerne noen eksempler der du ønsker å utvikle deg? 

– Jeg syns jeg har lykkes med å være folkets representant. Jeg er ordfører for alle, og ikke bare for de som har stemt på Sp og på meg. Dette har jeg vært ganske bevisst på i perioden som har vært.  

– Å være grundig, ansvarlig, beslutningsorientert og løsningsorientert henger veldig sammen, og jeg mener selv at jeg er det. 

– Det jeg kjenner meg minst igjen i, er vel revolusjonær og idealist, og jeg skulle gjerne vært mer pådriver og en bedre ideskaper.

– Jeg er nok ikke den som tenker de aller mest innovative tankene. Noen syns nok at jeg er litt for pessimistisk også.

– Selv mener jeg at jeg er realistisk, noe jeg tror henger sammen med at jeg prøver å være nettopp ansvarlig og løsningsorientert sett i forhold til de rammene man har i en liten kommune.  

– Det er vanskelig å skulle kaste en masse baller opp i lufta, mens du samtidig er den som må sørge for at alle kommer vel i havn.

– Jeg tør nok ikke kaste opp flere baller enn jeg kan ha kontroll på, noe som henger sammen med ansvaret man har som ordfører. Det er et ansvar som jeg kjenner på daglig.   

Ombudsrollen

Fra håndboka: «Ordføreren er i større grad enn de andre folkevalgte et ombud for innbyggerne.» Hvordan vil du ivareta denne rollen? 

– Det viktigste er da å være til stede der folk er, og lytte til folk. Da må jeg være synlig og også ha noen arenaer der folk kan komme med synspunkter. Jeg er nøye med å ta alle henvendelser på epost og telefon på største alvor.   

– Jeg har også i stor grad takket ja til invitasjoner jeg har fått. Det er noe av det mest meningsfylte jeg har gjort, tror jeg. Nemlig å møte opp på forskjellige tilstelninger, jubileer, arrangementer og møter. Så det er bare å invitere meg, jeg kommer mer enn gjerne!  

– Jeg har også brukt en del tid til å være til stede i de ulike tjenestene vi har her i kommunen. Det er lite som slår nissemarsj i barnehagen, julegrøt på skolen eller adventskaffe på Heimen. Det er noe av det koseligste jeg gjør.  

Kontakt med alle partiene?

Fra håndboka: «Det ligger i kortene at ordføreren får mest nærkontakt med sitt eget parti. Men dersom ordføreren blir invitert, bør hun også møte på andre partiers møter.» 

Hva ville du ha svart hvis du ble spurt om dette, og hvordan begrunner du svaret ditt? 

– Jeg ville svart ja. Nettopp fordi jeg skal jo være en ordfører for alle.  

Naturkatastrofene i Sør-Aurdal

I Sør-Aurdal har vi de to siste årene opplevd flere naturkatastrofer. Hvilken lærdom mener du kommunen kan trekke av disse hendelsene? 

– Vi har blitt veldig gode på å håndtere kriser rett og slett, og vi har planer som fungerer, og folk som vet hva de skal gjøre.

– Vi har også blitt gode på å planlegge for det utenkelige, der har i alle fall jeg lært mye.

– Så har vi selvfølgelig noen læringspunkter for hver krise vi har kommet opp i, noe vi tar med videre. Det går på egenberedskap, informasjon, kommunikasjon, sammensetning og antall kriseledelse, plan for EPS m.m.  

Folkevalgtopplæringen

Hvilke forventninger har du til folkevalgtopplæringen som skal gjennomføres i november? 

– Jeg har gode erfaringer med KS som skal holde kurset for oss. De kjører et opplegg som er etter en mal de har, der vi går gjennom det viktigste av lover og regler, litt om kommuneøkonomi, rolleforståelse, habilitet osv.

– Ellers forventer jeg at alle som er valgt inn, deltar på begge dager med full innsats.   

Samarbeid med media

Fra håndboka: «Som ordfører bør du flagge åpenhet høyt og bidra slik at media også kan gjøre jobben sin.» Hvordan ønsker du at samarbeidet med media skal fungere? 

– Jeg ønsker å fortsette det gode samarbeidet med media som jeg har hatt de fire åra jeg har vært ordfører. Jeg har få negative erfaringer, og jeg har også satt noen grenser for meg selv som jeg opplever å ha blitt respektert.   

– Jeg svarer alltid på telefonen eller ringer opp igjen. Og jeg tror ikke det går så lang tid før jeg svarer på e-poster heller. For meg er dette helt opplagt at sånn må det være.  

– Når saker er unntatt offentlighet, er det et lovverk som regulerer det. Det er ikke sånn at kommunen sitter og “synser” rundt dette, det er helt klare retningslinjer og regler rundt dette.

– Men: Feil kan forekomme, selvfølgelig! Og det har vi jo også opplevd. Men det er som overalt ellers, helt ok med en menneskelig feil innimellom. Det skal vi ha rom for!  

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Kommunalsjef Gro Anita Bakketun har fått avsluttet sitt arbeidsforhold til Sør-Aurdal kommune

Sist tirsdag ettermiddag tok kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen kontakt med ...
Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...