Elg i Vassfaret. Foto: Bjarne Berg

– Vi ser det som ønskelig at det tilrettelegges for sambruk

Publisert av Arne Heimestøl 08.10.2023. Sist oppdatert 07.10.2023.

Jakt på storvilt og småvilt er godt i gang, og det er mange jegere ute i de vidstrakte fjell- og skogsområdene i Sør-Aurdal. Men hvordan bør jegere, bærplukkere, soppsankere og andre oppføre seg når de ferdes i utmarka?

Hedalen.no har stilt en rekke spørsmål til Miljødirektoratet om dette temaet. Rådgiver Ingrid Meland Cappelen har svart i e-post. Vi gjengir spørsmålene slik vi stilte dem, kursiv skrift, og svarene Meland Cappelen gav.

Bortvising

Kan jegere eller grunneiere bortvise andre som ferdes i utmark i jakttida, eksempelvis folk som ferdes til fots, eller personer som høster bær og/eller sopp?

– Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmark i Norge. Den gir oss også rett til å høste av naturen. Allemannsretten er regulert i friluftsloven. Dette regelverket tillater at allemannsretten i noen tilfeller kan begrenses, og grunneieren har en viss bortvisningsrett etter friluftsloven § 11. Regelen gir imidlertid ikke grunneier rett til å bortvise utøvere av allemannsretten som oppfører seg i henhold til god folkeskikk.

Regler og plikter

– Er det noen spesielle regler som gjelder for andre enn jegere når en ferdes i utmark i jakttida?

– Allemannsretten gir ikke bare rettigheter, men også plikter. Friluftsloven § 11 første ledd sier følgende:

«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.»

– Hva som ligger i å opptre hensynsfullt og varsomt, må vurderes i den konkrete situasjonen. Man skal vise hensyn både ovenfor grunneier, bruker, naturen og andre friluftslivsutøvere. Det er ingen spesielle regler som gjelder for utøvere av allemannsretten i jakttida. Man kommer som regel langt med å bruke sunn fornuft.

Våpen

Hvilke krav stilles til jegere når det gjelder bruk av våpen i jakttida?

Viltloven § 19 sier følgende:

«Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.»

–Dette innebærer at alle som ferdes eller oppholder seg i jaktområdet, ikke skal utsettes for fare. 

– Det er viktig at jegeren setter seg grundig inn i regler om hvordan jakt skal utøves, slik at det jaktes lovlig og på en måte som er allment akseptert. På Miljødirektoratets nettside finnes det mer informasjon om relevant regelverk: Jakt i Norge – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Allemannsretten

Hvordan mener dere allemannsretten bør gjennomføres i jakttida?

– Vi ser det som ønskelig at det tilrettelegges for sambruk. Vår oppfatning er at sambruk i de fleste tilfeller er uproblematisk. I de tilfeller det eventuelt oppstår utfordringer, oppfordrer vi til informasjon og dialog.

Mer informasjon om allemannsretten finnes på vår nettside: Friluftsloven og allemannsretten – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Les også..

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...
Gjertrud på jakt

JegerprøvekursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen jeger- og fiskerforening avholder jegerprøvekurs for deg som ønsker ...
Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...