Marit Knutsdatter Strand Foto: Stortinget

Trygghet for folkYTRING 

Publisert av Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Senterpartiet 07.10.2023. Sist oppdatert 06.10.2023.

Det er krevende tider vi står i. Stortinget vil nå behandle regjeringas forslag til statsbudsjett, og bidra til å gi trygghet for folk. Trygghet handler om beredskap, økonomi og tjenester i hverdagen. Ved å prioritere mer penger til politi, kommuner og for eksempel barnefamilier vil samfunnet bli rusta til å møte framtida.

Politiet er viktig. I nærmiljøet er det politiet som sikrer trygghet mot kriminalitet og ved ulykker. Senterparti-Ap-regjeringa vil styrke det lokale politiet og sikre flere etterforskere i politidistriktene. Trenden med at forebygging og tjenestesteder blir prioritert ned, må ta slutt. Stortingets rekordbevilgninger til politi må gi resultater i førstelinja.

Det meste er blitt dyrere. Også maten vi spiser. Rekordstore jordbruksoppgjør bidrar til å holde prisene på trygg, norsk mat lavere enn uten statlige tilskudd. Bøndene har det likevel ekstremt tøft fordi fortjenesten blir spist opp av økte kostnader. Det er ikke meninga at maten skal bli laga på dugnad, og vi må få til en opptrappingsplan som gir lys i tunnelen for mange som har det tøft.

Kommunenes rammer er økt vesentlig de siste åra, men også her merkes dyrtida. Vi står i tøffe prioriteringer. Det er satt av mer penger til fastleger, det blir gjort store kutt i barnehageprisen, og boligbygging skal få bedre vilkår – for å nevne noe. Strømstøtta for husholdningene skal vare ut 2024.

Statsbudsjettet kom 6. oktober. Helheten handler om å ta Norge framover i rett retning. Vi må ta hele Norge i bruk og sikre tjenester nær folk. Grønn omstilling, flere eldre, færre nyfødte og ellers krevende tider krever mer av hver og en av oss. Vi lever av hverandres arbeid, sa finansminister Brofoss i 1946. Da som nå er det at vi sammen tar i et ekstra tak, som gjør at vi kommer styrka ut av prøvelsene på andre sida.

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...