Marit Knutsdatter Strand Foto: Stortinget

Trygghet for folkYTRING 

Publisert av Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Senterpartiet 07.10.2023. Sist oppdatert 06.10.2023.

Det er krevende tider vi står i. Stortinget vil nå behandle regjeringas forslag til statsbudsjett, og bidra til å gi trygghet for folk. Trygghet handler om beredskap, økonomi og tjenester i hverdagen. Ved å prioritere mer penger til politi, kommuner og for eksempel barnefamilier vil samfunnet bli rusta til å møte framtida.

Politiet er viktig. I nærmiljøet er det politiet som sikrer trygghet mot kriminalitet og ved ulykker. Senterparti-Ap-regjeringa vil styrke det lokale politiet og sikre flere etterforskere i politidistriktene. Trenden med at forebygging og tjenestesteder blir prioritert ned, må ta slutt. Stortingets rekordbevilgninger til politi må gi resultater i førstelinja.

Det meste er blitt dyrere. Også maten vi spiser. Rekordstore jordbruksoppgjør bidrar til å holde prisene på trygg, norsk mat lavere enn uten statlige tilskudd. Bøndene har det likevel ekstremt tøft fordi fortjenesten blir spist opp av økte kostnader. Det er ikke meninga at maten skal bli laga på dugnad, og vi må få til en opptrappingsplan som gir lys i tunnelen for mange som har det tøft.

Kommunenes rammer er økt vesentlig de siste åra, men også her merkes dyrtida. Vi står i tøffe prioriteringer. Det er satt av mer penger til fastleger, det blir gjort store kutt i barnehageprisen, og boligbygging skal få bedre vilkår – for å nevne noe. Strømstøtta for husholdningene skal vare ut 2024.

Statsbudsjettet kom 6. oktober. Helheten handler om å ta Norge framover i rett retning. Vi må ta hele Norge i bruk og sikre tjenester nær folk. Grønn omstilling, flere eldre, færre nyfødte og ellers krevende tider krever mer av hver og en av oss. Vi lever av hverandres arbeid, sa finansminister Brofoss i 1946. Da som nå er det at vi sammen tar i et ekstra tak, som gjør at vi kommer styrka ut av prøvelsene på andre sida.

Les også..

Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...
Klar for rumpeldunkkamp

Den lyse veien

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Anita Vika Langødegård. Foto: Cathrine Dokken

Arrangement i aprilKUNNGJERING 

I april er det fleire arrangement på Sør-Aurdal folkebibliotek. På ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hyggelig samvær på Hedalsheimen

Foreningen Hedalsheimens venner har som formål å lage trivselstiltak på ...
Bildet er sammensatt av ett fra rapporten og et privat bilde.

Ny skredfareutredning og analyse av skredhendelse ved Spangrud boligfelt

På oppdrag for NVE har Skred AS utført en vurdering ...