Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Sør-Aurdal tar imot flyktninger

Publisert av Arne Heimestøl 05.10.2023. Sist oppdatert 04.10.2023.
Per Valland. Foto: privat
Per Valland. Foto: privat

– Sør-Aurdal kommune bosatte 13 flyktninger i 2022. Og til nå i 2023 har det kommet ytterligere 13, opplyser leder i flyktningetjenesten i Sør-Aurdal, Per Valland.

– Pr. i dag «mangler» vi to personer i 2023. Vi regner med å kunne bosette de siste om det kommer henvendelse fra IMDI.

Valland forteller at flytningene bosettes sentralt i Bagn sentrum. Det har ikke vært vanskelig å skaffe egnede boliger for nyankomne flyktninger de siste to årene.

– Det er utelukkende ukrainere kommunen har tatt imot. Dersom det er kommet tidligere flyktninger til kommunen, som ikke har vært arrangert/kontaktet  av innvandrertjenesten – så har vi ikke oversikt over dette.

Kommunestyrets vedtak

23. februar 2023 fattet kommunestyret følgende vedtak:

«Sør-Aurdal kommune stiller seg positiv til å bosette flyktninger, og kan i 2023 bosette til sammen 15 flyktninger.

Det ligger som en forutsetning av kommunen har tilgang til egnede boliger i nærheten av Bagn sentrum.

Innvandrertjenesten avtaler tidspunkt for bosetting i dialog med IMDI og det aktuelle mottaket.

Sør-Aurdal kommune kan ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger.»

Les også..

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...