Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Sør-Aurdal tar imot flyktninger

Publisert av Arne Heimestøl 05.10.2023. Sist oppdatert 04.10.2023.
Per Valland. Foto: privat
Per Valland. Foto: privat

– Sør-Aurdal kommune bosatte 13 flyktninger i 2022. Og til nå i 2023 har det kommet ytterligere 13, opplyser leder i flyktningetjenesten i Sør-Aurdal, Per Valland.

– Pr. i dag «mangler» vi to personer i 2023. Vi regner med å kunne bosette de siste om det kommer henvendelse fra IMDI.

Valland forteller at flytningene bosettes sentralt i Bagn sentrum. Det har ikke vært vanskelig å skaffe egnede boliger for nyankomne flyktninger de siste to årene.

– Det er utelukkende ukrainere kommunen har tatt imot. Dersom det er kommet tidligere flyktninger til kommunen, som ikke har vært arrangert/kontaktet  av innvandrertjenesten – så har vi ikke oversikt over dette.

Kommunestyrets vedtak

23. februar 2023 fattet kommunestyret følgende vedtak:

«Sør-Aurdal kommune stiller seg positiv til å bosette flyktninger, og kan i 2023 bosette til sammen 15 flyktninger.

Det ligger som en forutsetning av kommunen har tilgang til egnede boliger i nærheten av Bagn sentrum.

Innvandrertjenesten avtaler tidspunkt for bosetting i dialog med IMDI og det aktuelle mottaket.

Sør-Aurdal kommune kan ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger.»

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...