Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Sør-Aurdal tar imot flyktninger

Publisert av Arne Heimestøl 05.10.2023. Sist oppdatert 04.10.2023.
Per Valland. Foto: privat
Per Valland. Foto: privat

– Sør-Aurdal kommune bosatte 13 flyktninger i 2022. Og til nå i 2023 har det kommet ytterligere 13, opplyser leder i flyktningetjenesten i Sør-Aurdal, Per Valland.

– Pr. i dag «mangler» vi to personer i 2023. Vi regner med å kunne bosette de siste om det kommer henvendelse fra IMDI.

Valland forteller at flytningene bosettes sentralt i Bagn sentrum. Det har ikke vært vanskelig å skaffe egnede boliger for nyankomne flyktninger de siste to årene.

– Det er utelukkende ukrainere kommunen har tatt imot. Dersom det er kommet tidligere flyktninger til kommunen, som ikke har vært arrangert/kontaktet  av innvandrertjenesten – så har vi ikke oversikt over dette.

Kommunestyrets vedtak

23. februar 2023 fattet kommunestyret følgende vedtak:

«Sør-Aurdal kommune stiller seg positiv til å bosette flyktninger, og kan i 2023 bosette til sammen 15 flyktninger.

Det ligger som en forutsetning av kommunen har tilgang til egnede boliger i nærheten av Bagn sentrum.

Innvandrertjenesten avtaler tidspunkt for bosetting i dialog med IMDI og det aktuelle mottaket.

Sør-Aurdal kommune kan ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger.»

Les også..

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...
Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...
Klar for rumpeldunkkamp

Den lyse veien

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...