Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kan ikke reparere SAUS

Publisert av Arne Heimestøl 29.09.2023. Sist oppdatert 28.09.2023.

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse med «Hans» trengte grunnvannet inn i hele bygningsmassen. Vannet stod ca. 20 cm over golvene.

Fordi bygningene står i flomutsatt området, vil det ikke være aktuelt å reparere dem.

Skal det være skolebygg på samme plass som i dag, må grunnen heves til flomsikkert nivå.

Forsikringer

Det har vært flere møter med forsikringsselskapet om skadene på Sør-Aurdal ungdomsskole. Alle byggene er forsikret. I tillegg har kommunen forsikring som dekker ekstrautgifter som følge av at Begnadalen skole er tatt i bruk som midlertidig skolelokale.

Det ble også reist spørsmål om hvor stor egenandel kommunen må regne med å dekke av skadene på SAUS.

Ettersom det naturskade, vil egenandelen være på 8 000 kr.

Politisk behandling

Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen benyttet anledningen til å fortelle formannskapet hvorfor dette folkevalgte organet ikke hadde fått en sak om flomsituasjonen (– jfr. kommunens beredskapsplan s. 11).

Han sa at administrasjonen hadde prioritert liv og helse i krisehåndteringen.

Nye opplysninger om økonomi

I forbindelse med orienteringer om SAUS kom det fram flere opplysninger som handlet om totalkostnader knyttet til naturskader som følge av hendelsen «Hans» i Sør-Aurdal.

Kommunedirektøren sa at flomskadene foreløpig ser ut til å ha en kostnad på 8 millioner kroner for kommunen, men fordi det er tale om naturskade, vil kommunens egenandel bli om lag 750 000 kr.

Investeringer

– Som formannskap har vi et ansvar for økonomien. Har vi god nok oversikt nå? Kan det være aktuelt å sette investeringsprosjekter på vent? spurte Svein Erik Wold (Sp). Her fikk han støtte av Inger Lise Damslora (Ap).

– Investeringsbudsjettet har kommunestyret vedtatt. Anbudsprosesser vil gå som planlagt. Det er imidlertid vanskelig å si hva resultatet av anbudsprosessene vil bli, sa kommunedirektøren.

– Vi må følge de planene vi har har vedtatt, og se nøye på planer som ligger fram i tid, sa Olav Kristian Huseby (H).

Lukking av møtet?

Kommunedirektøren sa at han kunne gi flere opplysninger om formannskapet ønsket det, men i så fall måtte møtet lukkes.

Ingen fremmet ønske om lukket møte, og formannskapet vedtok enstemmig å ta orienteringen som var gitt, til orientering.

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...