Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kan ikke reparere SAUS

Publisert av Arne Heimestøl 29.09.2023. Sist oppdatert 28.09.2023.

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse med «Hans» trengte grunnvannet inn i hele bygningsmassen. Vannet stod ca. 20 cm over golvene.

Fordi bygningene står i flomutsatt området, vil det ikke være aktuelt å reparere dem.

Skal det være skolebygg på samme plass som i dag, må grunnen heves til flomsikkert nivå.

Forsikringer

Det har vært flere møter med forsikringsselskapet om skadene på Sør-Aurdal ungdomsskole. Alle byggene er forsikret. I tillegg har kommunen forsikring som dekker ekstrautgifter som følge av at Begnadalen skole er tatt i bruk som midlertidig skolelokale.

Det ble også reist spørsmål om hvor stor egenandel kommunen må regne med å dekke av skadene på SAUS.

Ettersom det naturskade, vil egenandelen være på 8 000 kr.

Politisk behandling

Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen benyttet anledningen til å fortelle formannskapet hvorfor dette folkevalgte organet ikke hadde fått en sak om flomsituasjonen (– jfr. kommunens beredskapsplan s. 11).

Han sa at administrasjonen hadde prioritert liv og helse i krisehåndteringen.

Nye opplysninger om økonomi

I forbindelse med orienteringer om SAUS kom det fram flere opplysninger som handlet om totalkostnader knyttet til naturskader som følge av hendelsen «Hans» i Sør-Aurdal.

Kommunedirektøren sa at flomskadene foreløpig ser ut til å ha en kostnad på 8 millioner kroner for kommunen, men fordi det er tale om naturskade, vil kommunens egenandel bli om lag 750 000 kr.

Investeringer

– Som formannskap har vi et ansvar for økonomien. Har vi god nok oversikt nå? Kan det være aktuelt å sette investeringsprosjekter på vent? spurte Svein Erik Wold (Sp). Her fikk han støtte av Inger Lise Damslora (Ap).

– Investeringsbudsjettet har kommunestyret vedtatt. Anbudsprosesser vil gå som planlagt. Det er imidlertid vanskelig å si hva resultatet av anbudsprosessene vil bli, sa kommunedirektøren.

– Vi må følge de planene vi har har vedtatt, og se nøye på planer som ligger fram i tid, sa Olav Kristian Huseby (H).

Lukking av møtet?

Kommunedirektøren sa at han kunne gi flere opplysninger om formannskapet ønsket det, men i så fall måtte møtet lukkes.

Ingen fremmet ønske om lukket møte, og formannskapet vedtok enstemmig å ta orienteringen som var gitt, til orientering.

Les også..

Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kommunen fikk medhold: Avslag på dispensasjon fra byggeforbud

I forbindelse med uværet "Hans" i august 2023 steg grunnvannet ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gnistrande framsyning av «Eg er Tølleiv»

Laurdag kveld var det nypremiere på Åsgårdsreia teaterlag si teaterframsyning ...