Kartutsnitt fra Valdreskart.no. Brune, stiplede linjer viser fareområder.

Eventuelt bygge- og deleforbud i Spangrud etter «Hans»

Publisert av Arne Heimestøl 28.09.2023. Sist oppdatert 27.09.2023.

Sør-Aurdal kommune sendte i samsvar med forvaltningsloven § 16 25.09.23 ut varsel om eventuelt bygge- og deleforbud for eiendommer innenfor Spangrud boligfelt i Bagn, etter skredet som gikk under ekstremværet «Hans».  

Skal oppdatere faresonekart

Kommunen har hatt befaring med NVE i området, og etter befaringen har NVE gitt kommunen beskjed om at eksisterende faresonekart for skred i området skal gjennomgås.

Årsaken til dette er for å se om kartet samsvarer med eksisterende kart og dagens situasjon. 

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) ivaretar de statlige forvaltningsoppgavene innenfor skredforebygging.

Midlertidig og varig bygge- og deleforbud

Kommunen har i samråd med NVE vurdert at alle med eiendom som er direkte berørt, eller som ligger i umiddelbar nærhet til skredområdet, skal varsles.

Direktoratet for byggkvalitet sin side leser vi at kommunen kan nedlegge byggeforbud eller forbud mot opprettelse eller endring av eiendom som ikke har tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold.

Det er tale om to ulike bygge- og deleforbud; varig bygge- og deleforbud etter § 28-1 i plan- og bygningsloven og midlertidig bygge- og deleforbud etter § 13 i plan- og bygningsloven.

Vil være på den sikre siden

– De eiendommene som er varslet, kan søke om å gjennomføre tiltak etter plan- og bygningsloven. Varselet gir byggesaksbehandler mulighet til å vente med behandlingen av søknader som i utgangspunktet skal avklares i henhold til plan- og bygningsloven § 21-7. Varselet fungerer derfor som en sikkerhet, slik at det ikke godkjennes nye tiltak hvor det eventuelt i etterkant viser seg at bygget er satt opp i strid med gjeldende lovverk, skriver kommunen i artikkel som er publisert på kommunens hjemmeside.

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...