Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Evaluering av hendelsen ekstremværet «Hans»

Publisert av Arne Heimestøl 25.09.2023. Sist oppdatert 24.09.2023.

Ekstremværet «Hans» rammet Innlandet i midten av august, og det ble igangsatt et omfattende arbeid for å håndtere hendelsen.

Statsforvalteren har sendt brev til alle kommunene i fylket og varslet at hendelser skal evalueres, og funn og læringspunkter skal følges opp.

Håndtering av akuttfasen

Det er håndteringen av akuttfasen fra og med første varsel 5. august til og med søndag 13. august som skal evalueres, og følgende tema er aktuelle:

  • varsling
  • nødvarsel
  • møtehyppighet
  • særmøter
  • informasjon/kommunikasjon
  • bistandsanmodninger
  • ressursbruk i Innlandet
  • prioriteringer

– Evalueringen skal gi en oversikt over håndtering en av ekstremværet «Hans» under den akutte
krisehåndteringen, og da med særskilt fokus på samvirke og samordning i Innlandet. Det er
organisering av arbeidet og de ulike aktørenes innsats og tiltak som vil beskrives.

Framdrift

– Evalueringen vil inneholde erfaringer og innspill fra kommunene og Fylkesberedskapsrådet.
Frist for kommunene til å gi tilbakemelding er satt til 25. september.

Det skal gjennomføres 1–2 teamsmøter der alle kommunene inviteres til å delta. Deretter ønsker Statsforvalteren å få med 5–6 kommuner av de mest berørte kommunene til å delta i en mer grundig evaluering.

1. november skal Statsforvalteren ha et førsteutkast til rapport klar. Denne blir sendt ut på høring. Høringsfristen er 15. november.

Den endelige rapporten skal være fullført til 10. desember.

Politiet

Innlandet politidistrikt skal også evaluere innsatsen i forbindelse med ekstremværet «Hans», og også her er kommunene i fylket invitert til å delta.

Formålet med evalueringen er å identifisere læringspunker om hva som fungerte godt, og hva som kunne vært gjort bedre. Frist for kommunene til å gi tilbakemelding er 25. september.

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Kommunalsjef Gro Anita Bakketun har fått avsluttet sitt arbeidsforhold til Sør-Aurdal kommune

Sist tirsdag ettermiddag tok kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen kontakt med ...
Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...