Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Evaluering av hendelsen ekstremværet «Hans»

Publisert av Arne Heimestøl 25.09.2023. Sist oppdatert 24.09.2023.

Ekstremværet «Hans» rammet Innlandet i midten av august, og det ble igangsatt et omfattende arbeid for å håndtere hendelsen.

Statsforvalteren har sendt brev til alle kommunene i fylket og varslet at hendelser skal evalueres, og funn og læringspunkter skal følges opp.

Håndtering av akuttfasen

Det er håndteringen av akuttfasen fra og med første varsel 5. august til og med søndag 13. august som skal evalueres, og følgende tema er aktuelle:

  • varsling
  • nødvarsel
  • møtehyppighet
  • særmøter
  • informasjon/kommunikasjon
  • bistandsanmodninger
  • ressursbruk i Innlandet
  • prioriteringer

– Evalueringen skal gi en oversikt over håndtering en av ekstremværet «Hans» under den akutte
krisehåndteringen, og da med særskilt fokus på samvirke og samordning i Innlandet. Det er
organisering av arbeidet og de ulike aktørenes innsats og tiltak som vil beskrives.

Framdrift

– Evalueringen vil inneholde erfaringer og innspill fra kommunene og Fylkesberedskapsrådet.
Frist for kommunene til å gi tilbakemelding er satt til 25. september.

Det skal gjennomføres 1–2 teamsmøter der alle kommunene inviteres til å delta. Deretter ønsker Statsforvalteren å få med 5–6 kommuner av de mest berørte kommunene til å delta i en mer grundig evaluering.

1. november skal Statsforvalteren ha et førsteutkast til rapport klar. Denne blir sendt ut på høring. Høringsfristen er 15. november.

Den endelige rapporten skal være fullført til 10. desember.

Politiet

Innlandet politidistrikt skal også evaluere innsatsen i forbindelse med ekstremværet «Hans», og også her er kommunene i fylket invitert til å delta.

Formålet med evalueringen er å identifisere læringspunker om hva som fungerte godt, og hva som kunne vært gjort bedre. Frist for kommunene til å gi tilbakemelding er 25. september.

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...