Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Hedalsheimens venner orienterer og ønsker innspill fra Begnadalen og Hedalen

Publisert av Elling Fekjær 19.09.2023. Sist oppdatert 18.09.2023.

I Sør-Aurdal er vi så heldige å ha to velfungerende bo- og servicesenter – Solbraut for øvre del av kommunen – og Hedalsheimen for Begnadalen og Hedalen. Her har hjemmesykepleien sine baser, og sentrene skal være senter for folket som sokner geografisk til dem. Sentrene fylles med god omsorg og meningsfulle aktiviteter.

Kommunen gir gode tjenester med utspring fra sentrene. Den kulturelle spaserstokken arrangerer flere ganger årlig fine kulturarrangement. Frivillige lag og foreninger støtter etter beste evne opp med arrangement og andre tjenester.

For mange år siden ble Hedalsheimens venner etablert av noen ildsjeler. Venneforeningen har skapt trivsel og aktivitet for beboere ved Hedalsheimen. Av og til har venneforeninga invitert de eldre i ytre del av kommunen til arrangement og samlinger.

Under et ekstraordinært årsmøte 23. mai i år ble nytt styre for venneforeninga valgt. Det nye styret består av Marit Bakke, Rolf Gunnar Olsen, Ragnhild Lian Eriksen, Torbjørn Briskodden og Elling Fekjær.

19. juni hadde styret et konstruktivt møte med kommunens ledelse for hjemmetjenesten og teknisk etat. Målet for møtet var å snakke sammen om forventninger til hverandre og hva venneforeningen kan gjøre uten at at foreningen foretar seg noe som ikke er i samsvar med kommunens ansvar og drift.

Møtet ble særdeles konstruktivt og positivt. Vi avtalte å holde gjensidig tillitsfull dialog framover.

Hedalen bo- og servicesenter er senter for både Begnadalen og Hedalen. Styret vil målbevisst arbeide for at lag, foreninger og enkeltpersoner i begge bygder deltar i venneforeningens arbeid.

Dessverre lyktes det ikke denne gangen å få med folk i styret fra Begnadalen, men våren 2024 håper vi styret også vil bestå av begnadøler.

Styret ønsker å spille på lag med beboerne på Hedalsheimen, de ansatte ved Hedalsheimen, hjemmetjenesten, brukere av tjenestene ved bo- og servicesenteret, lag og foreninger i Begnadalen og Hedalen, enkeltpersoner og andre som ønsker å bidra med noe i venneforeningens arbeid.

Har du eller dere forslag til aktivitet, arrangement eller noe venneforeningen kan gjøre, ta kontakt med én av oss i styret.

Under styremøtet i venneforeninga 23. august kom vi fram til følgende plan for resten av 2023:

  • Venneforeninga lager i stand en hyggelig og gratis kaffestund for beboerne på Hedalsheimen den første søndagen i hver måned.
  • Mandag 16. oktober vil Henning Andersen komme med fela si. Henning har mye slekt i Begnadalen og Hedalen, og mye av hans musikk kommer fra disse bygdene. Det blir servert kaffe og kaker. Arrangementet er gratis og åpent for eldre over 80 år som bor i Begnadalen og Hedalen.
  • Lørdag 18. november kl. 15.00 vil venneforeningen arrangere gratis middag med allsang og kaffestund for beboere ved Hedalsheimen og eldre over 80 år i Begnadalen og Hedalen. Her er det bindende påmelding.

Det vil komme mer informasjon om arrangementene 16. oktober og 18. november

Les også..

Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetspark – ny datoBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! NY DATO: TIRSDAG 04. juni ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...
Tingvoll

Tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide

Fra  2. mai har alle gravide i svangerskapsuke 24 fått ...