Asle Trædal

Stem Høyre!YTRING 

Publisert av Asle Trædal, ordførerkandidat for Høyre 09.09.2023. Sist oppdatert 08.09.2023.

I dag ønsker jeg å dele noen tanker om to svært viktige saker som opptar de fleste av oss: helse og omsorg, samt næringspolitikk.

Helse og omsorg:
Helse og omsorg utgjør en av hjørnesteinene i et velfungerende samfunn. Jeg har personlig erfart at vi har et svært godt helsevesen i kommunen.

Likevel må vi fortsatt påta oss ansvaret for å sikre at våre innbyggere har tilgang til kvalitetsrik helsehjelp og omsorgstjenester når de behøver det. Samtidig må vi også forsikre oss om at disse tjenestene er bærekraftige på lang sikt.

Vi i Høyre tror vi på verdien av effektivitet og ansvarlig bruk av ressurser. Det betyr ikke at vi ønsker å kutte i viktige tjenester, men heller at vi vil jobbe for å forbedre kvaliteten og tilgjengeligheten av helse- og omsorgstjenester i hele kommunen, samtidig som vi sørger for at hver skattekrone brukes fornuftig.

Vi i Høyre tror på samarbeid mellom offentlige og private aktører for å utvikle gode løsninger som kan øke helsetjenestene i kommunen

Næringspolitikk:
Næringslivet er ryggraden i vår økonomi, og vi må legge til rette for vekst og innovasjon. I høyre tror vi på markedsøkonomi som drivkraften bak velstand. Vi vil derfor jobbe for å redusere unødvendig byråkrati og reguleringer som kan hindre lokale bedrifter i å vokse.

Vi vil også samarbeide med stat og fylke for å sikre mulighet til utdanning og kompetanseutvikling, for å sikre at arbeidsstyrken vår er konkurransedyktig i en stadig endrende verden. Dette vil ikke bare skape jobber, men også bidra til å tiltrekke seg investeringer og nye bedrifter til vårt område.

I tillegg vil vi jobbe for å utvikle infrastrukturen vår, inkludert veier, offentlig transport og digital kommunikasjon, for å styrke forretningsmiljøet og legge til rette for vekst i både etablerte og nye næringer.

Helse, omsorg og næringspolitikk utgjør komplekse og betydningsfulle områder som nødvendiggjør en veloverveid tilnærming. Som representanter for Høyre er vi forpliktet til å arbeide for å sikre at vårt samfunn leverer førsteklasses tjenester til alle innbyggerne, samtidig som vi legger til rette for økonomisk vekst og velstand.

Vi står fast ved vår tro på løsninger som bygger på samarbeid, innovasjon og ansvarlighet. Gjennom felles innsats kan vi skape en mer robust og bærekraftig fremtid for vårt område.

STEM HØYRE !!!!!

Les også..

Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...