Svein Erik Wold (Sp)

Sør-Aurdøler – Bruk stemmerettenYTRING 

Publisert av Svein Erik Wold, listekandidat for Senterpartiet 07.09.2023. Sist oppdatert 06.09.2023.

Senterpartiet har sittet i posisjon den siste perioden. Da vi gikk inn i perioden, visste vi at vi måtte ta tak i økonomien i kommunen. Lite visste vi at vi skulle få pandemi, verste stormen i manns minne og så verste flommen i manns minne. I tillegg starter Russland angrepskrig i Ukraina. Klimaendringer, krig og pandemi påvirker økonomien til oss alle. Privatøkonomien og kommuneøkonomien påvirkes av alle disse faktorene.

Vi må styre utviklingen i kommunen i forhold til dette. Vi har mange viktige oppgaver foran oss, vi skal gi innbyggerne de tjenestene de har krav på, ungdomsskolen må bygges opp igjen, ny barnehage ligger inne i økonomiplanen for de neste fire år. I tillegg skal vann og avløp, veg og bygg holdes vedlike.

Senterpartiet ønsker å sette søkelys på tiltak som gjør at folk trives og ønsker å bo i kommunen.

Vi mener vi stiller en god liste med flinke folk som ønsker å gjøre en god jobb for Sør-Aurdal kommune de neste fire årene.

Det er viktig at DU som velger stemmer. Da er det også viktig at DU som velger setter et kryss ved de personene på lista som DU ønsker skal sitte i kommunestyret. Personstemmer vil påvirke på hvem som til slutt blir sittende i kommunestyret.

Så til alle innbyggere i Sør-Aurdal.

Bruk stemmeretten – Godt valg.

Svein Erik Wold

Listekandidat for Sør-Aurdal Senterparti

Les også..

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Damelagene fra Bagn og Hedalen. Foto: Steinar Skjerve

Damefotballen ruller i Hedalen igjen

Fra tidlig i juni og helt fram til nå har ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

Det blir møte i Hedalen misjonsforening onsdag 6. oktober kl. ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kan ikke reparere SAUS

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse ...
Fra venstre: Kjell Eriksen, Emmy Bakkom, Bente Fekjær Skogly, Anne Marie Skinnes Lie, Oddbjørg Brenden Hansen og Ståle Borgersen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunens demensplan

Husmorlaget tok kontakt med helselaget om å arrangere møte sammen. ...
Hedalen ungdomslag

Invitasjon 125-årsjubileum for Hedalen UngdomslagBEKJENTGJØRELSER 

Hedalen ungdomslag ønsker velkommen til 125-årsjubileum. Jubileet blir feiret med ...